Lokale Energie Monitor 2019 toont groei aan

Uit de Lokale Energie Monitor 2019 blijkt dat op lokaal niveau een groeiend aantal mensen lokaal actief is met het opwekken van schone energie en -warmte en het beperken van energiegebruik. De Lokale Energie Monitor 2019 werd samengesteld onder leiding van Annemarieke Schwencke en werd gepresenteerd tijdens het jaarlijkse HIER opgewekt evenement in november 2019.

Landelijke trends

‘De ambities zijn hoog: het streven is dat 50% van alle nieuwe wind- en zonneparken in eigendom van de lokale omgeving komt.’ (zie ook het Klimaatakkoord)  Dit betekent dat enerzijds particulieren, bedrijven en andere organisaties zoveel mogelijk schone energie en warmte op en aan eigen gebouwen en terreinen zullen moeten opwekken. Anderzijds betekent dit dat veel collectieven gezamenlijk lokaal schone energie en warmte zullen moeten opwekken om tot deze gewenste 50% schone energie en warmte in lokaal eigendom te komen.

Het aantal energiecoöperaties is ook in 2019 weer toegenomen tot 582 stuks, waarvan er in 2019 bijna 100 nieuwe zijn opgericht. Deze  energiecoöperaties hebben naar schatting ca. 85.000 leden. Er zijn al 649 collectieve zonprojecten gerealiseerd waarvan 94% op daken en dus 6% als zonneweides of op water.

Ook is er een trend waarneembaar van een toename van het aantal ontwikkelfondsen. Deze ontwikkelfondsen worden veelal gevuld met geld dat vrijkomt dankzij de lokale opwek van schone energie. De intentie is dat deze fondsen worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van de lokale samenleving. 

De derde grote trend is het aantal lokale initiatieven dat gezamenlijk op duurzame wijze warmte wil opwekken. Er zijn momenteel 37 initiatieven in  het land; Thermo Bello in Culemborg is al operationeel en Traais Energie Collectief in Terheijden is momenteel een collectief warmtenet aan het bouwen.

Lokale en regionale ontwikkelingen

In Haarlem zijn in 2019 negen collectieve zonnestroomdaken actief, waarvan er acht met behulp van de postcoderoosregeling tot stand zijn gekomen en een met behulp van SDE+ subsidie. Het totale vermogen van deze negen collectieve zonnestroomdaken in Haarlem is 1.169 kWp.

In de regio Kennemerland wekt verder een zonnestroomdak in Beverwijk zonne-energie op met een vermogen van 88 kWp; in Heemstede wekken 6 zonnestroomdaken zonne-energie op met een totaal vermogen van 254 kWp. 

Opmerkelijk is dat in de regio Kennemerland geen enkele collectieve windmolen schone energie opwekt, terwijl die ambities wel degelijk bij de regionale energiecoöperaties aanwezig zijn.

Tot slot, is er een lokale coöperatie actief met de warmte-transitie in deze regio, namelijk Spaargas. Deze bereidt een warmtenet voor in de Haarlemse wijk Ramplaan.

Meer informatie gewenst?

Voor meer informatie over de lokale en regionale ontwikkelingen van de energietransitie, de obstakels en oplossingen, raadpleeg de Lokale Energie Monitor 2019 online.

Wilt u uw dak ter beschikking stellen aan een lokale energiecoöperatie in de regio Kennemerland, neem contact op met Kennemer Energie via de contactpagina op deze website.