Werken aan ‘energie-rechtvaardigheid’

Sociale energietransitie; foto Rhonald Blommestijn

Michiel Hulshof en Koen Straver pleiten voor ‘energie-rechtvaardigheid’, omdat naar hun idee de huidige energietransitie kan leiden tot nieuwe ongelijkheid in de maatschappij. Kennemer Energie wil hieraan ook aandacht besteden.

De huidige energie transitie kent, net zoals alle omwentelingen, niet alleen winnaars maar ook verliezers en die scheidslijn loopt niet altijd gelijk aan de bestaande inkomensverschillen en opleidingsverschillen. Het heeft ook te maken met het zelf organiserend vermogen van de mensen (in bijvoorbeeld energiecoöperaties) en met de verdeling over het land van de lusten en lasten van wind en zonne-energie.

Volgens Michiel Hulshof en Koen Straver kan de ‘overgang naar duurzame energie alleen succesvol verlopen als die gepaard gaat met sociale maatregelen.’ Zij pleiten dan ook voor ‘energie-rechtvaardigheid’ als toetsingskader voor nieuw beleid om tot ethisch onderbouwde keuzes te komen. ‘Kortom: bedenk niet alleen wat goed is, maar ook voor wie en voor wie niet.’ Lees ook het hele artikel hierover in de Volkskrant van 9 juni 2018.

Kennemer Energie ondersteunt enerzijds energiecoöperaties en anderzijds gebouweigenaren bij het opwekken van duurzame energie. In de nabije toekomst gaat Kennemer Energie zich inzetten om ook woningbouwcorporaties en hun huurders op passende wijze te ondersteunen bij het opwekken van duurzame energie. Als u hierover vragen of suggesties hebt, neem contact op met Kennemer Energie via mail op info@kennemerenergie.nl.