Jaarverslag Stichting Kennemer Energie 2017: kWh, geld en andere waarden

Stichting Kennemer Energie heeft haar eerste jaarverslag uitgebracht over 2016 en 2017. Niet alleen de financiële aspecten komen uitgebreid aan bod maar juist ook de maatschappelijke aspecten, uitdagingen, oplossingen, marktontwikkelingen en de plannen.

Het eerste jaarverslag van Stichting Kennemer Energie is een waardevol document geworden, niet alleen voor de direct betrokkenen maar juist ook voor andere partijen die meer te weten willen komen over collectieve zonnestroomdaken, de PCR regeling in de praktijk, proposities voor gebouweigenaren en potentiële deelnemers, hindernissen, oplossingen en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, van technologie en van de markt.

Als je vragen hebt of suggesties voor volgende jaarverslagen, dan vernemen we deze graag per e-mail info@kennemerenergie.nl.