Lokale initiatieven wekten samen 53% meer zonnestroom op in 2017

Lokale Energie Monitor 2017

In 2017 wekten alle lokale zonnestroomprojecten samen volgens de Lokale Energie Monitor, 53% meer zonnestroom op dan in 2016! En de lokale energie-initiatieven hebben nog veel meer plannen.

De Lokale Energie Monitor is een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen in de sector. Deze rapportage geeft antwoord op vragen over wat de ontwikkelingen zijn, wat er lokaal gebeurt met het opwekken van zonnestroom, wat er met het opwekken van wind gebeurt , wat  andere initiatieven zijn op het gebied van energie (aardgas, besparingen, voorlichting etc.) en wat de verwachtingen naar de toekomst toe zijn.

Enkele observaties

  • Het blijkt dat er in de Provincie Noord Holland de meeste energie initiatieven waren in 2017 van alle provincies.
  • Met behulp van de Postcoderoosregeling wekten de inwoners van Haarlem en omgeving wederom in 2017 de meeste zonnestroom op. De verwachting is dat de komende jaren de hoeveelheid opgewekte zonnnestroom landelijk sterk blijft groeien.
  • Qua windenergie is in 2017 ongeveer evenveel opgewekt door lokale organisaties als in 2016, terwijl de eerste windmolen onder de Postcoderegeling is gerealiseerd. Verder hebben de kustprovincies Zeeland, Friesland en Noord Holland een grote voorsprong op de andere provincies met het realiseren van windmolenprojecten en dus het opwekken van windenergie.

Wil je meer weten over de activiteiten die lokale energie initiatieven hebben ondernemen, ondernemen en van plan zijn? Ga naar de Lokale Energie Monitor 2017 van HIEROpgewekt.