Stichting DOEN ondersteunt nu ook Kennemer Energie

Stichting DOEN heeft in 2017 besloten Kennemer Energie te ondersteunen bij het realiseren van haar klimaat- en maatschappelijke doelen van ‘Samen het dak op’. 

Na uitgebreide gesprekken en een grondig onderzoek verricht door medewerkers van de Stichting DOEN, kwam het bestuur van de Stichting DOEN tot de conclusie dat  het programma ‘Samen het dak op’ van Kennemer Energie volledig aansluit bij de doelen en uitgangspunten van Stichting DOEN en specifiek van het Programma Duurzame Energie

Het Programma Duurzame Energie

Met dit programma wil Stichting ondersteuning bieden aan ‘Innovatieve ondernemingen in Nederland die zich inzetten om toegang tot duurzame energie te realiseren, consumenten zelf duurzame energie op te laten wekken en energie te besparen.’ De belangrijkste criteria waarop Stichting DOEN initiatieven selecteert zijn: Sterk ondernemerschap, innovatie, sociale of duurzame impact en schaalbaarheid. 

Wil je meer weten over de programma’s van Stichting DOEN en de impact daarvan, ga naar de website van Stichting DOEN.

Het Programma ‘Samen het dak op’

Dit programma van Kennemer Energie heeft tot doel  om in de periode t/m 2020 de eerste concrete opschaling van collectieve zonnestroomdaken te realiseren in de Regio Kennemerland en een verkenning gedaan te hebben van de kansen voor de periode daarna in samenwerking met burgerinitiatieven. Met dit innovatieve programma verwacht Kennemer Energie het voor een groot aantal huishoudens mogelijk te maken zelf samen met buurtgenoten duurzame energie op te wekken in 2020.

Wil je meer weten over Kennemer Energie, ga naar de webpagina’s over ons.