Collectief zonnestroomdak ook interessant voor VvE’s

Dolf Pethke van JVL Administraties bij VvE bijeenkomst in november 2017

Het voorstel van Kennemer Energie voor de aanpak van een collectief zonnestroomdak voor VvE’s in Kennemerland is positief ontvangen. 

In november jl. heeft de Stadsgarage Haarlem samen met de gemeente HaarlemJVL Administraties VvE Beheer en Kennemer Energie (onder leiding van Erna Hollander en Art den Boer) een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Kennemerland. De gemeente Haarlem had Kennemer Energie de opdracht gegeven een propositie uit te werken voor VvE’s en hun leden. Het doel van deze bijeenkomst was om dit voorstel van Kennemer Energie te bespreken met vertegenwoordigers van VvE’s en om uit te zoeken of dit voorstel hen zou helpen om het gesprek hierover aan te gaan met hun mede-bestuursleden en gewone leden.

Voor VvE’s en voor hun leden kunnen er namelijk veel voordelen zijn bij het ter beschikking te stellen van hun dak aan een coöperatie ten behoeve van het gezamenlijk zonnestroom opwekken onder de Postcoderoos-regeling: De bestuursleden zullen er geen extra werk door krijgen, de vaste lasten voor de algemene voorzieningen kunnen naar beneden voor alle leden van de VvE, niet alle leden van de VvE hoeven deel te nemen aan het collectieve zonnestroomdak, de VvE’s geven hiermee invulling aan hun duurzaamheidsdoelstellingen en -eisen enzovoorts.

De conclusie is dat aan het einde van deze bijeenkomst uiteindelijk met de meest deelnemende VvE’s vervolgafspraken zijn gemaakt om de kansen voor deze individuele VvE’s nader uit te werken.

Voor meer informatie voor geïnteresseerde leden en bestuursleden van VvE’s, is een hand-out beschikbaar.