Zonnestroomdak op Het Hoofdkantoor officieel geopend

Opening Het Hoofdkantoor met wethouder Sikkema

De zonnestroominstallatie van Haarlem Noorderlicht op Het Hoofdkantoor in de Waarderpolder levert sinds eind oktober 2017 zonnestroom aan 33 bewoners en een ondernemer.

Op 10 november 2017 heeft wethouder Duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema de tweede collectieve zonnestroom installatie van Haarlem Noorderlicht geopend, en wel in de Waarderpolder op het ateliercomplex Het Hoofdkantoor. Kijk en luister naar wat de wethouder hierover te melden heeft op deze video.

Tweede zonnestroomdak

Ruim drie jaar geleden kwamen enkele buurtgenoten uit de Indische buurt in Haarlem Noord voor het eerst bij elkaar omdat ze gezamenlijk zonnestroom wilden opwekken voor en door buurtbewoners. De eerste installatie is gerealiseerd op het dak van Prins Staal Trade & Processing. Nu een jaar later is de tweede installatie gerealiseerd op een dak dat eigendom is van de gemeente Haarlem. 

Huidige status

Mede dankzij de inzet van de partners, de afdelingen Vastgoed en Milieu van de gemeente Haarlem, Stichting Kennemer Energie (met projectleider Leo de Kok), Kapitein BV,  Energie Unie, Pieters Bouwtechniek, Liander en Greenchoice is het na een voorbereidingstijd van een jaar gelukt de tweede collectieve zonnestroom installatie onder de postcoderoosregeling in de Waarderpolder te realiseren. In vergelijking met de eerste installatie is de voorbereidingstijd daarmee drastisch teruggebracht. Op 20 oktober 2017 is de installatie in gebruik genomen.

Installatie op Het Hoofdkantoor

Installatie op Het Hoofdkantoor, foto door Michiel de Ruiter

Op dit moment wekken 226 zonnepanelen zonnestroom op voor 33 leden van Haarlem Noorderlicht. Met de eigenaar van het pand, de gemeente Haarlem, is afgesproken dat de installatie in ieder geval 15 jaar op het dak van Het Hoofdkantoor kan blijven liggen.

Dit collectieve zonnestroomdak is het vijfde collectieve zonnestroomdak dat in Haarlem is gerealiseerd. Voor een overzicht van deze daken, ga naar de reeds gerealiseerde daken.