Regeerakkoord biedt kansen voor lokale energiecoöperaties

Binnenhof

Het regeerakkoord van Rutte III biedt kansen voor meer duurzaam opgewekte energie, en door mogelijke veranderingen aan de salderingsregeling in 2020 wordt collectieve zonnestroom nog interessanter.

Niet alleen stelt het regeerakkord van Rutte III dat er CO2 belasting op vervuilende energie komt, dat in 2030 uiterlijk de kolencentrales moeten sluiten en dat er meer ruimte voor emissieloze voertuigen komt, maar ook wil de nieuwe regering in 2020 de salderingsregeling aanpassen. En dat laatste is de grote onzekerheidsfactor voor het opwekken van zonnestroom op eigen dak of ‘achter de meter’. Deze onzekerheid kan mensen, bedrijven en andere organisatiees over de streep trekken om juist wel mee te doen aan het collectief opwekken van zonnestroom of windenergie samen met buurtgenoten. De postcoderoosregeling voor het collectief opwekken van duurzame energie is namelijk gegarandeerd voor minimaal 15 jaar.

Speciale regeling voor energiecoöperaties

Bovendien komt er voor lokale energiecoöperaties een speciale regeling. ODE Decentraal, de Organisatie voor Duurzame Energie, zegt het volgende hierover: ‘Deze regeling gaat het mogelijk maken dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. Wat deze regeling precies zal inhouden en hoe en waar deze regeling wordt vastgelegd, is nog  niet duidelijk.’

Wil je op de hoogte blijven van de landelijke ontwikkelingen voor lokale energiecoöperaties? Volg ODE Decentraal op twitter.