Duidelijke rol Kennemer Energie in regionale verduurzaming

“De sleutel voor de energietransitie ligt op decentraal niveau. Een goede dialoog met bewoners en ondernemers, het doorlopen van zorgvuldige processen én besluitvorming zijn essentieel. Juist decentraal ligt de uitvoeringskracht.”

Dat is de boodschap in het artikel ‘Cruciale Rol Decentrale Overheden in Verduurzaming’ dat onlangs verscheen op de site van BNG Bank

Model met drie knoppen

Het artikel laat zien hoe in Haarlem de ambitie om in 2030 energie neutraal en in 2040 aardgasvrij te zijn, wordt ingevuld. Haarlem doet dit door aan drie knoppen te draaien:

  1. Energie besparen door gedragsbeïnvloeding en isolatiemaatregelen;
  2. Opwekken elektriciteit op basis van hernieuwbare bronnen;
  3. Voorzien in warmte met hernieuwbare bronnen.

Enorme uitdaging

Extra uitdaging is dat in de toekomst meer elektrische energie zal worden gebruikt, om huizen te verwarmen, te koken, computers te voeden en auto’s op te laden.

Voor wat betreft de opwek is er een duidelijke rol voor Kennemer Energie. “Stichting Kennemer Energie zorgt voor zonnepanelen op daken van scholen, kantoren en bedrijven zodat mensen in de buurt deze duurzame energie kunnen afnemen via de Postcoderoosregeling.”

Lees hier het volledige artikel