De impact van energiecoöperaties valt niet uit te drukken in CO2

In een artikel in OneWorld van juni 2017 met als titel ‘Energiecoöperaties: de kracht van burgerinitiatieven in de transitie naar duurzaamheid’ wordt ingegaan op de enorme kracht en impact van energiecoöperaties.

Landelijke trend

In Nederland zijn al ruim 300 energiecoöperaties opgericht. Deze energiecoöperaties worden veelal (semi-)professioneel geleid door vrijwilliggers, mensen die geen financiële vergoeding krijgen voor hun inbreng. Terwijl er heel veel geld in omgaat en de maatschappelijk impact van hun inspanningen enorm is.

Siward Zomer, de directeur van ODE Decentraal, een belangenvereniging van duurzame energieproducenten en –consumenten die de energievoorziening wil democratiseren stelt het als volgt: “Maar de impact van energiecoöperaties valt niet uit te drukken in CO2. Als je alleen kijkt naar energieopwekking is dat te weinig voor de klimaatdoelstellingen. We betrekken namelijk ook burgers bij de transitie en creëren draagvlak voor duurzame projecten. De overheid ziet dat lokaal energie opwekken alleen op deze manier werkt.”
“Zowel de Rijksoverheid als lokale overheden willen dat coöperaties een grotere rol gaan spelen in de energietransitie”, stelt Zomer. “Maar een structurele ondersteuning van hun werk komt maar mondjesmaat op gang.”

Logo BRES Breda medio 2017

Voorbeeld BRES Breda

BRES, de energiecoöperatie van Breda, BRES streeft naar een energievoorziening waar de leden zeggenschap over hebben. Een van de oprichters van BRES Breda Jan Schouw verwoordt hun impact als volgt ‘“Bovendien creëren we vertrouwen, maatschappelijke meerwaarde, draagvlak, inspirerende burgernetwerken, stimuleren we de regionale economie en bedenken we creatieve oplossingen. Dat tilt de energietransitie naar een hoger niveau.”

 

Lees het gehele artikel in de juni editie van OneWorld