150.000 euro extra subsidie voor zonnestroom op maatschappelijk vastgoed

De provincie Noord-Holland stelt 150.000 euro beschikbaar voor zonnestroominstallaties op maatschappelijk vastgoed. Dit zijn gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang of zorg. 

Al eerder verleende de provincie subsidies voor 156 zonnestroomprojecten. Zonne-energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het aandeel duurzame energie. Zeker in Noord-Holland. Noord-Holland heeft de meeste zonuren van Nederland en een relatief sterke zoninstraling.

Grote vraag

De subsidieregeling Zonnestroom Maatschappelijk Vastgoed werd in 2015 gestart met het ter beschikking stellen van een bedrag van € 2.086.450,- voor zonnestroominstallaties op maatschappelijk vastgoed. Er was grote vraag naar deze subsidie waarmee zonnepanelen worden geplaatst en eind 2016 was het subsidiebedrag verdeeld onder 156 projecten. Gedeputeerde Staten (GS) hebben daarom besloten tot een eenmalige verhoging van €150.000.

Weten of u voor uw dak gebruik kunt maken van deze interessante regeling? Neem dan even contact op met Kennemer Energie.