NZH Vervoer Museum stelt groot dak beschikbaar voor opwek zonnestroom

Het NZH Vervoer Museum in Haarlem wil zijn dak ter beschikking stellen aan omwonenden voor het opwekken van zonnestroom.

Stichting NZH Vervoer Museum, onderdeel van Connexxion, wil haar dak van ca. 2000 m2 ter beschikking stellen voor het opwekken van zonnestroom. In het museum worden onder meer oude bussen en (elektrische!) trams gerestaureerd en tentoongesteld. En voor moederbedrijf Connexxion is vervoer op elektriciteit de toekomst. Dit prachtige museum is te vinden op de Hofmanweg in de Waarderpolder in Haarlem. Zou dit het eerste museum in Nederland worden met een collectief zonnestroomdak?

Wilt u zonnestroom opwekken op het dak van het NZH Vervoer Museum?

De zonnestroom-coöperatie Spaarnezaam wil graag zijn huidige en toekomstige leden – inwoners van Haarlem – laten participeren in een tweede collectieve zonnestroominstallatie op dit museumdak. Voor Haarlemmers die geen eigen (geschikt) dak hebben is dit een prima en laagdrempelige investering in een CO2-vrije energievoorziening. Spaarnezaam heeft reeds een collectieve zonnestroominstallatie gerealiseerd in Haarlem, namelijk op de Zijlpoort, het stadskantoor van de gemeente Haarlem.

De eerste inschatting is dat er ruim 500 zonnepanelen op dit dak geplaatst kunnen worden. Maar voordat het zover is wordt er nog onderzocht of de dakconstructie sterk genoeg is, wat de staat van het onderhoud van het dak is e.d. De hoop is dat deze zonnestroominstallatie begin 2018 zonnestroom gaat opwekken.

Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met de mensen van Spaarnezaam via de contactpagina van de website www.spaarnezaam.nl.

Oproep om het museum te sponsoren met een zonnepaneel!

Het museum wil uiteraard ook verduurzamen door zonnestroom op te wekken voor eigen gebruik. Daarmee kunnen tevens de vaste lasten naar beneden zodat er uiteindelijk meer geld besteed kan worden aan dit bijzondere vervoer museum. Wilt u de stichting NZH Vervoer Museum helpen om zelf zonnestroom op te wekken? Dat kan door een of meer zonnepanelen te sponsoren. Neem hiervoor contact op per mail op nzhmuseum@hetnet.nl of kijk op de website van stichting NZH Vervoer Museum.