Vergoeding voor gebouweigenaren die dak ter beschikking stellen

De nieuwe subsidie ‘Dak voor de Stad’ zorgt ervoor dat Amsterdamse gebouweigenaren die hun dak voor collectieve opwek van zonnestroom ter beschikking stellen een financiële vergoeding ontvangen. Voor gebouweigenaren in de regio Kennemerland is er meer te kiezen.

Solar Magazine meldt dat de gemeente Amsterdam eigenaren van grote daken gaat belonen voor het ter beschikking stellen van hun dak aan een zonnecoöperatie. De nieuwe subsidie die de naam ‘Dak voor de Stad’ heeft gekregen moet ervoor zorgen dat er meer collectieve zonnedaken worden gerealiseerd en dat het beschikbare dakoppervlak beter wordt benut.

 

Vrijheid voor gebouweigenaren

In Haarlem en de regio Kennemerland hebben gebouweigenaren meer mogelijkheden. Naast een jaarlijkse vergoeding of een forse eenmalige premie, kunnen gebouweigenaren bijvoorbeeld ook kiezen voor gratis zonnepanelen.

Liesbet Hanekroot van Kennemer Energie: “Wie zijn dak aan een collectief ter beschikking stelt, krijgt zelf een deel van de installatie en heeft dus 25 jaar gratis duurzame stroom. Een aantrekkelijke manier om zonder investering de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen en een bijdrage te leveren aan een schonere stad.”

Er is daarnaast voor gebouweigenaren ook de mogelijkheid om het deel van de installatie dat door het zonnecollectief wordt gebruikt na 15 jaar over te nemen.  Zo’n installatie gaat dan nog zeker 10 jaar mee, levert direct een bijdrage aan de waarde van het object terwijl kostprijs van de zelf opgewekte groene stroom lager is dan het tarief dat grootverbruikers betalen.