april 2021

Terugblik kennissessie Procesparticipatie en financiële participatie

Participatie en draagvlak zijn essentieel voor de energietransitie en de uitvoerbaarheid van het Klimaatakkoord. Energiecoöperaties hebben hier al veel ervaring mee en spelen een belangrijke rol. De Noord-Hollandse Energieregio organiseerde op 25 maart 2021 een uitgebreide kennissessie hierover.

Samen werken aan draagvlak en deelname

Zeker in stedelijke gebieden is de ruimte beperkt. Dat betekent dat het inpassen van bijvoorbeeld een zonneweide of windmolen een uitdaging is en de omgeving zorgvuldig moet worden betrokken. Daarnaast hebben we in het Klimaatakkoord afgesproken dat we streven naar tenminste 50% van de opwek installaties in lokaal eigendom.

Tijdens een uitgebreide online sessie op 25 maart jl. werd hier uitgebreid op ingegaan en uitgelegd hoe procesparticipatie en financiële participatie kan worden vormgegeven. Deze kennissessie is in zijn geheel te bekijken op de website van de Noord-Hollandse Energieregio.

Meer weten over het organiseren van proces- en financiële participatie bij een project om schone energie op te wekken? Neem contact op met Kennemer Energie.

Bouw zonnestroomdak Teva in gang gezet

Onlangs is begonnen met de bouw van het collectieve zonnestroomdak op een gebouw van het internationale bedrijf Teva in de Waarderpolder. De komende weken zullen 376 zonnepanelen worden geplaatst. Het project wordt door Kennemer Energie uitgevoerd in nauwe samenwerking met energiecoöperatie Haarlem Noorderlicht en zal jaarlijks meer dan 100.000 kWh aan duurzame stroom produceren.

Vruchtbare samenwerking

De bouw is het resultaat van de samenwerkingsovereenkomst die in september 2020 tussen coöperatie Haarlem Noorderlicht en Teva werd gesloten. In november 2020 bleek uit onderzoek door Kennemer Energie dat het project technisch en financieel haalbaar is en kon ook een begin gemaakt worden met het werven van leden voor het project.

De zonnestroominstallatie zal wanneer deze in bedrijf wordt genomen, 15 jaar beheerd worden door de coöperatie. Daarna is er de mogelijk voor Teva om de installatie over te nemen of er kan besloten worden om de samenwerking te verlengen.

Meedoen met zonnestroom opwekken?

Voor het project op het dak van Teva zijn nog een aantal zonnestroomdelen beschikbaar. Haarlemmers die woonachtig zijn postcodegebied 2011, 2021, 2022, 2025, 2063, 2064, 2065, 2033 of 2032 kunnen een aandeel nemen in de installatie. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op de website van Haarlem Noorderlicht.

Ga naar de Teva Nederland pagina op deze website voor meer informatie over dit mooie collectieve zonnestroomdak.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) van start

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) bij het opwekken van duurzame energie. Bovendien kunnen omwonenden meedoen in een collectief zonnestroom of windproject. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt per 1 april 2021 Regeling Verlaagd Tarief, ook PCR (Postcoderoosregeling) geheten. Dit zijn de belangrijkste zaken die u moet weten.

Hoe werkt de SCE-regeling?

De SCE is – net als SDE++ – een exploitatiesubsidie. Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen met de deze subsidie gedurende de looptijd van een energieproject een vergoeding per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde/prijs van de geproduceerde energie in dat jaar.

De subsidie is gegarandeerd voor een looptijd van 15 jaar en bestaat uit een basisbedrag dat voor de gehele periode is vastgelegd minus een correctiebedrag dat per jaar varieert. 

Wat is grootste verschil met de ‘oude’ Postcoderoos (PCR) regeling?

Bij de Postcoderoosregeling krijgen de leden van een coöperatie of VvE korting op hun energiebelasting. Deze korting wordt verrekend via hun energierekening.

Bij de SCE-regeling wordt de subsidie betaald aan de VvE of energiecoöperatie. Die verdeelt deze vervolgens weer onder de leden, volgens afspraak met de leden. Er is dus niet langer direct een koppeling met het stroomverbruik van de leden. Het is hierdoor mogelijk om mee te doen aan meerdere locaties die gebruik maken van deze SCE-regeling.

Wel is het zo dat – net als bij de PCR-regeling – je als deelnemer woonachtig moet zijn in de zogeheten postcoderoos. Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben).

Hoe kom ik meer te weten?

Kennemer Energie kan initiatieven, energiecoöperaties en VvE’s helpen bij het realiseren van een schone energiecentrale dat gebruik maakt van de SCE-regeling. Neem voor advies of ondersteuning contact op Kennemer Energie.

Zonnepanelen op KDC Rozemarijn, juli 2019

Advies Rijksadviseur: leg eerst grote daken vol met zonnepanelen

Niet alleen tijdens de participatiebijeenkomsten rondom de zoekgebieden voor de RES in Noord-Holland komt steeds meer weerstand tegen windmolens en zonnevelden. Onlangs gaf ook Wouter Veldhuis – Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving – aan dat er veel meer zonnepanelen op grote daken moeten komen. Op dit moment worden landelijk slechts 10% van de grote daken hiervoor benut.

Impact leefomgeving

Ook hoogleraar energietransitie Jan Rotmans pleit voor zonnepanelen op grote daken. De impact op de leefomgeving van zonnestroom installaties op bijvoorbeeld weilanden en water is enorm, dat terwijl er volgens Rotmans in Nederland zo’n 2,5 miljard vierkante meter aan ‘hard’ oppervlak is. Als de helft daarvan zou worden ingezet voor de opwek van hernieuwbare energie worden de klimaatdoelstellingen gehaald.

Knelpunten oplossen

Ook Kennemer Energie pleit ervoor om in en rondom Haarlem vol in te zetten op grote daken. Probleem is wel dat veel grote daken – met name die op bedrijfsterreinen – op dit moment niet sterk genoeg zijn voor het dragen van zonnepanelen, al komen ook hier steeds meer oplossingen voor. Daarnaast is het voor sommige typen gebouwen financieel niet erg interessant om zonnepanelen te plaatsen. Aanpassingen in wet- en regelgeving, een fonds om deze daken te verstevigen of het verlagen van de OZB-belasting op deze panden zou het plaatsen van zonnepanelen een stuk aantrekkelijker kunnen maken.

Meer weten over de mogelijkheden van zonnepanelen op uw grote dak? Neem contact op met Kennemer Energie.

 

© Copyright 2021 Kennemer Energie