Officiële start zonnestroomdak Onze Gezellen Haarlem

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen R.K.S.V. Onze Gezellen en Coöperatie Kennemer Energie voor collectief zonnestroomdak

Tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering van sportvereniging R.K.S.V. Onze Gezellen op 29 augustus 2019 k zijn de handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor het plaatsen van de 334 zonnestroomdelen op het dak van de sporthal van Onze Gezellen in Haarlem. Onder begeleiding van voorzitter George de Haan van Onze Gezellen en na een presentatie van Erna Hollander van Kennemer Energie is door de Algemene Ledenvergadering unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van het dak. Volgens planning wordt deze nieuwe zonnestroominstallatie in september 2019  operationeel. Er zijn nog 23 zonnestroomdelen beschikbaar. Kijk op de inschrijfpagina van dit project.