Zonnestroomdelen Haarlem ter overname

Op het dak van het NOVA College Haarlem waren er in augustus jl. vanwege verhuizing van 2 deelnemers naar een adres buiten het postcodegebied een aantal zonnestroomdelen beschikbaar. Deze hebben inmiddels nieuwe eigenaren gevonden. We maken een wachtlijst aan in geval er op termijn opnieuw stroomdelen beschikbaar komen. Wil je in de toekomst groene stroom opwekken voor je huis via dit dak? Mail dan naar Beheer@Kennemerenergie.nl. Wij zetten je dan op deze wachtlijst. De zonnestroomdelen zijn alleen beschikbaar voor mensen die binnen het postcoderoosgebied van het project op het NOVA College wonen: 2013, 2014, 2015, 2023, 2051 en 2111.