Uitnodiging voor eigenaren van gebouwen

Bijeenkomst gebouweigenaren

Overweeg je jouw dak beschikbaar te stellen voor een zonnestroomdak voor en door buurtgenoten?

Dan nodigt Kennemer Energie jou graag binnenkort uit om over de mogelijkheden en risico’s te leren en om mee te denken over mogelijke oplossingen voor jouw eventuele behoeften, bezwaren of bedenkingen. Deze bijeenkomst zal georganiseerd worden door de Stadsgarage.

Als je een gebouw hebt en je bent geïnteresseerd, meld je aan bij info@kennemerenergie.nl