Meer ruimte voor zonneparken in Noord Holland

Zonnepark in Noord Holland

De Gedeputeerde Staten van Noord Holland willen meer ruimte geven voor zonneparken.

Er is met name aandacht voor de mogelijkheden in de dichtbevolkte omgeving van de Metropool Regio Amsterdam. Daar zal gekeken worden naar kansen voor zonneparken zonder dat belangrijke functies als natuur, recreatie en toerisme beperkt worden.

Over de zogenoemde ‘groene bufferzone’ in de Haarlemmermeer Polder hebben de Gedeputeerde Staten al duidelijkheid: dit gebied moet groen blijven en mag dus geen zonnepark worden of bevatten.

Voor meer informatie hierover, ga naar de website van de Provincie Noord Holland.