januari 2020

Coöperatie Kennemer Energie verandert naam in Kennemer Kracht

Koepelcoöperatie Kennemer Energie gaat met ingang van januari 2020 verder onder de naam Kennemer Kracht. De rol van deze coöperatie wordt hiermee duidelijker.

Achtergrond Coöperatie Kennemer Kracht

De coöperatie is eind 2017 opgericht met als voornaamste doel om collectieve zonnestroomdaken te beheren. Inmiddels zijn er in Haarlem diverse zonnestroominstallaties gerealiseerd waarin buurtbewoners kunnen participeren. Ook voor 2020 staat er uitbreiding van het aantal zonnestroomdaken in Kennemerland op de planning.

De coöperatie is ontstaan vanuit Stichting Kennemer Energie, een maatschappelijk projectburo dat samen met gebouweigenaren, ondernemers, lokale initiatiefnemers en gemeenten grote zonnestroominstallaties realiseert. Na oplevering neemt een energiecoöperatie, zoals de Coöperatie Kennemer Kracht, de collectieve zonnestroomdaken in beheer. Deelnemers worden lid van de coöperatie en zijn daardoor mede-eigenaar van de PV-installaties.

Voorzitter Kennemer Kracht Erna Hollander

“We merkten dat zowel deelnemers als gemeenten en andere partners niet meer duidelijk hadden wat Kennemer Energie precies is: een stichting of een coöperatie?”, aldus Erna Hollander, voorzitter van de Coöperatie Kennemer Kracht. “Daar komt bij dat de stichting en de coöperatie beide een eigen bestuur hebben en onafhankelijk van elkaar werken. Soms was het onduidelijk voor partijen wie men bij Kennemer Energie met welke vraag moest benaderen. De oplossing die wij hiervoor zagen is het nemen van een nieuwe naam voor de coöperatie. Dat is Kennemer Kracht geworden. Overigens hebben onze leden in de naamkeuze meebeslist. We zien dit als een positieve stap: we laten nu het onderscheid en de samenwerking duidelijker zien en vergroten de slagkracht van zowel Kennemer Energie als Kennemer Kracht.”

Voorzitter Kennemer Energie Art den Boer

Art den Boer, voorzitter van de Stichting Kennemer Energie, vult aan: “Wij blijven uiteraard met Kennemer Kracht samenwerken en willen veel meer duurzame energieprojecten met elkaar opzetten, zodat  inwoners en organisaties in de regio gezamenlijk schone energie kunnen opwekken”.

Meer informatie

Dit betekent ook dat alle leden en andere relaties van voorheen Coöperatie Kennemer Energie, nu met hun vragen terecht kunnen op de website van Kennemer Kracht kennemerkracht.nl.

Voor meer informatie over de rol van Stichting Kennemer Energie, neem contact met ons op!

Wethouders Sport en Duurzaamheid openen het eerste collectieve zonnestroomdak op sporthal in Haarlem

Op 14 januari 2020 hebben de wethouders Merijn Snoek van Sport en Robbert Berkhout van Duurzaamheid van de gemeente Haarlem gezamenlijk het eerste collectieve zonnestroomdak op een sporthal in de  regio Kennemerland feestelijk geopend, namelijk op de sporthal van R.K.S.V. Onze Gezellen

Wethouders Snoek en Berkhout van Haarlem

Wethouder Snoek (sport) benadrukte dat duurzaamheid niet alleen een opgave is voor de wethouder Duurzaamheid maar dat iedereen er mee aan de slag moet. En dus vond hij het zo mooi om aan deze duurzame mijlpaal bij de sportvereniging Onze Gezellen een bijdrage te mogen leveren. Wethouder Berkhout (duurzaamheid) sprak zijn bewondering en felicitaties uit voor alle betrokkenen voor het tot stand brengen van dit gezamenlijke project. Hij hoopt dat hetgeen in dit proces is geleerd, toekomstige verduurzamingsprojecten kan doen versnellen.

Voorzitter Erna Hollander van Coöperatie Kennemer Kracht

“We zijn trots op het resultaat. Eind 2018 zijn we begonnen met de werving van deelnemers en voorjaar 2019 hadden we al genoeg inschrijvers om de installatie te realiseren. Omwonenden in de betreffende postcodegebieden doen mee en hebben zonnestroomdelen aangeschaft. Via korting op de energiebelasting op de energierekening van de individuele deelnemers en een vergoeding voor de geproduceerde stroom is dat voor hen een interessante investering.” Overigens doen niet alleen Haarlemmers mee aan dit collectieve zonnestroomdak, maar ook mensen die in Velserbroek wonen.

Voorzitter George de Haan van omnivereniging Onze Gezellen

Als sportvereniging vinden wij het vanzelfsprekend iets voor de volgende generatie te doen en we vinden het fijn dat dat kan door ons dak beschikbaar te stellen. Dit is de eerste collectieve zonnestroominstallatie op het dak van een sportvereniging in Haarlem!” Overigens is de Omniverenging Onze Gezellen ook lid van de energiecoöperatie en wekt op die manier dus ook zonnestroom op op eigen dak.

Enkele drempels onderweg

Tijdens het constructie onderzoek van de hal, bleek dat het dak niet helemaal volgelegd kon worden met een PV-installatie vanwege de beperkte belastbaarheid van het midden van het dak. Ook bleek de erfpacht die op de grond van het pand rust, voor een juridische uitdaging te zorgen. Verder zorgde een onduidelijk voornemen tot hoogbouw op het naastgelegen kavel voor onrust. Tot slot waren er zorgen over de soft- en honkballen die een aantal keren per jaar op het dak van de hal landen.

Projectleider Liesbet Hanekroot van Stichting Kennemer Energie “Dankzij de goede samenwerking met de betrokken partijen en adviezen van relevante deskundigen zijn er goed werkende oplossingen gevonden en heeft deze collectieve zonnestroominstallatie sinds 20 september 2019 al meer dan 8 MWh zonnestroom kunnen opwekken. “

Meer informatie

Voor meer informatie over dit collectieve zonnestroomdak, ga naar de pagina over dit collectieve zonnestroomdak bij Onze Gezellen. Ook kunt u dit persbericht van de Coöperatie Kennemer Kracht raadplegen.

Wilt u als sportvereniging ook zonnestroom opwekken op uw gebouw(en)? Bekijk wat Kennemer Energie voor u kan betekenen of neem contact met ons op.

© Copyright 2021 Kennemer Energie