Handig: handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’

De Natuur en Milieufederaties en Energie Samen hebben onlangs de handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’ uitgebracht. De handreiking biedt gemeenten veel handvatten om een belangrijk onderdeel van de energietransitie voor elkaar te krijgen.

De realisatie van collectieve zonnestroomdaken verloopt stroef in Haarlem. Een belangrijke reden hiervoor is het feit er maar een beperkt aantal daken beschikbaar komen. In de handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’ staan veel praktische adviezen en voorbeelden, met de focus op een zorgvuldig proces en sturen op lokaal eigendom.

Samen naar 50% lokaal eigendom

De uitgave geeft handen en voeten aan één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord van afgelopen juli; hoe gaan we de energietransitie ook echt voor elkaar krijgen, sámen met de bevolking en met draagvlak. De Natuur en Milieufederaties en Energie Samen nemen de handschoen op en willen daar een belangrijke bijdrage aan leveren; onder andere met de handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’.