Stichting Kennemer Energie benoemt Raad van Toezicht (RvT)

Bij Stichting Kennemer Energie (SKE) zijn Jan Koekkoek, Carlinde Adriaanse en Bert van der Toorn toegetreden tot de Raad van Toezicht (RvT). Vanuit hun toezichthoudende functie zullen zij een positieve bijdrage leveren aan de groei van lokale duurzame energieopwekking in de regio Kennemerland.

Stichting Kennemer Energie (SKE) ontwikkelt en realiseert – in samenwerking met gemeenten, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties – collectieve zonne- en windcentrales in de regio Kennemerland. SKE ondersteunt organisaties en bedrijven bij het beheer van bestaande duurzame energieproductie installaties.

De Stichting die in 2016 werd opgericht door onder meer initiatiefnemers van lokale energiecoöperaties, is ten behoeve van verdere versnelling op zoek gegaan naar een Raad van Toezicht met een sterke lokale binding en uitgebreide kennis op het gebied van duurzame energie, financiering, organisatie en juridische vraagstukken. Met de benoeming van Jan Koekkoek, Carlinde Adriaanse en Bert van der Toorn tot de eerste leden van de Raad van Toezicht wordt ruimschoots aan deze eisen voldaan en wordt de organisatie van SKE verder versterkt.

Voorzitter van de RvT, Jan Koekkoek: “Als Raad van Toezicht kijken we er naar uit om niet alleen onze kennis maar juist ook ons netwerk in te zetten bij een verdere verantwoorde en regionale expansie van Kennemer Energie.”

Van links naar rechts: Bert van der Toorn, Jan Koekkoek en Carlinde Adriaanse

Impact vergroten

Naast het feit dat de huidige financiers zoals Stichting DOEN eisen dat een toezichthoudend orgaan zaken als financiële verslaggeving, beleid en risicobeheersing toetst, ziet Stichting Kennemer Energie het aanstellen van de RvT als een logische stap naar verdere professionalisering en opschaling.

De ambitie van Kennemer Energie is de realisatie 100.000 zonnepanelen in (collectieve) projecten voor 2030, waarmee zo’n 5% van benodigde energie duurzaam lokaal wordt opgewekt. Het doel is om op deze manier voordelige lokaal opgewekte duurzame stroom voor bewoners en bedrijven beschikbaar te maken.

Art den Boer, voorzitter van Stichting Kennemer Energie: “Als maatschappelijke onderneming is het belangrijk dat we deze doelstellingen halen en onze positieve impact in de regio vergroten. De Raad van Toezicht speelt hierin een belangrijke rol, verbindt en moet ervoor zorgen dat we op koers blijven.”

Leden RvT

De Raad van Toezicht van Stichting Kennemer Energie bestaat uit 3 leden met een roulerend voorzitterschap:

  • Mr. Jan Koekkoek (voorzitter RvT) is partner bij Köster Advocaten in Haarlem, gespecialiseerd in arbeids- en ondernemingsrecht en bekleedt diverse toezichthoudende functies bij maatschappelijk geëngageerde instellingen.
    Meer informatie over Jan Koekkoek is te vinden op LinkedIn.
  • Bert van der Toorn (vicevoorzitter RvT) is Managing Director Energy Sector bij ING en heeft ruime ervaring in toezicht, management, energie transitie vraagstukken, milieu aspecten en financiering.
    Meer informatie over Bert van der Toorn is te vinden op LinkedIn.
  • Dr. Carlinde Adriaanse (lid RvT) is stadssociologisch onderzoeker en mediator; zij is werkzaam bij Balance als proces-/projectmanager duurzame gebiedsontwikkeling. Momenteel werkt zij samen met belanghebbenden aan het vergroenen en klimaatbestendig maken van de Oostelijke Eilanden in opdracht van de gemeente Amsterdam. Nevenfuncties: Carlinde was van juni 2015 tot september 2018 lid van de RvC van Woningbouwvereniging Hoek van Holland; zij is voorzitter van Vereniging Duurzaam Overveen. Meer informatie over Carlinde Adriaanse vindt u op LinkedIn

Informatie

Voor vragen en opmerkingen gelieve contact op te nemen met Art den Boer per email op art.denboer@kennemerenergie.nl of per telefoon op telefoonnummer 06 17 144 908.