november 2019

Ruim 40 huishoudens wekken zonnestroom op met Onze Gezellen

Sinds 20 september jl. wekken ruim 40 huishoudens uit Haarlem, Santpoort en Velsen gezamenlijk zonnestroom op op het pand van R.K.S.V. Onze Gezellen.

De omni-vereniging Onze Gezellen stelt het dak van haar sporthal in Haarlem Noord ter beschikking aan haar leden en andere buurtgenoten voor het opwekken van zonne-energie. Dit betekent dat daar momenteel ruim 40 huishoudens duurzame energie opwekken en daarmee hun energierekening naar beneden brengen. Overigens wekt R.K.S.V. Onze Gezellen op deze manier ook zelf zonnestroom op.

Dit is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen een sportvereniging en een lokale energiecoöperatie, in dit geval Coöperatie Kennemer Kracht / voorheen Coöperatie Kennemer Energie, voor het opwekken van duurzame energie.

Enkele details

  • Zon&Co heeft deze installatie geïnstalleerd
  • Er liggen 270 zonnepanelen op het dak van ieder 310 Wp
  • Het merk zonnepaneel is JASolar
  • Er wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde postcoderoosregeling
  • Op de online monitoring website is te zien hoeveel de PV-installatie opwekt en heeft opgewekt

Voor meer informatie

Ga naar de pagina met alle details en contactgegevens over dit zonnestroomdak van Onze Gezellen.

Als u wilt weten of een dergelijke mooie samenwerking ook mogelijk is bij uw sporthal, neem contact op met info@kennemerenergie.nl

 

 

Programma HIER opgewekt 2019 bekend

Op 29 november a.s. opent de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels het evenement HIER opgewekt in het Spant! in Bussum. Ook zal de Lokale Energie Monitor 2019 gepresenteerd worden en kun je deelnemen aan 30 deelsessies.

HIER opgewekt wordt ieder jaar georganiseerd om de mensen en organisaties die lokaal met duurzame energie actief zijn te ondersteunen. Het gaat dus niet alleen om duurzaam opgewekte energie, maar ook om het aardgasvrij gaan leven.

Dit jaar opent de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels het evenement, waarna de Lokale Energie Montor 2019 zal worden gepresenteerd. Deze monitor geeft inzicht in wat de lokale initiatieven waar doen en bereiken en wat de trends zijn door de jaren heen.

Verder kun je deelnemen aan 30 deelsessies die gegroepeerd zijn rond vier thema’s:

  1. Duurzame opwek op land; meer eigendom van de lokale omgeving
  2. Wonen zonder aardgas
  3. Projectontwikkeling en organisatie
  4. Energiewereld in beweging

Kortom, er is veel te leren en inspiratie op te doen voor beginnende en gevorderde initiatieven en voor de organisaties die daarmee te maken hebben. 

Ga naar de website van HIER opgewekt voor het programma en inschrijven voor deelname. Kennemer Energie hoopt je daar ook te ontmoeten.

© Copyright 2021 Kennemer Energie