juli 2019

Jur Botter Wethouder Gemeente Haarlem

Kennemer Energie vraagt wethouder om meer daken voor collectieve opwek

Kennemer Energie heeft op 11 juli jl. wethouder Jur Botter van de gemeente Haarlem opgeroepen zomer 2019 tien grote daken van vastgoed van de gemeente beschikbaar te stellen aan lokale energiecoöperaties voor het collectief opwekken van zonnestroom.

Kennemer Energie constateert namelijk dat de aanwas van hernieuwbare energieprojecten waarin de lokale omgeving (burgers en bedrijven) kan participeren, vrijwel stil is komen te liggen. 

Doelstellingen worden niet gehaald

De samen met de gemeente geformuleerde doelstelling van 100.000 zonnepanelen in (collectieve) zonnestroomdaken in 2030 dreigt met de huidige aanpak niet te worden behaald. Dat terwijl in het Klimaatakkoord wordt aangedrongen op streven naar 50% eigendom van de te realiseren hernieuwbare energieproductie in lokale handen. Bovendien is het voor het slagen van de warmtetransitie in onze stad essentieel is dat al het dakoppervlak zo optimaal mogelijk wordt benut. 

Raad erkent het belang van lokale participatie

Met het aannemen van de motie ‘Urgentie op de Agenda door Urgenda’ op 4 juli jl. en het daarin genoemde 40 Puntenplan van Urgenda  (met name maatregel 20, die betrekking heeft op zonnepanelen op overheidsgebouwen) erkent de Raad ook het belang van participatie door burgers bij het opwekken van hernieuwbare energie. En overigens is het zelf opwekken van schone energie voor veel burgers vaak een eerste stap naar duurzamer wonen en doen. 

Oproep voor gemeentelijke grote daken

Namens de duurzame initiatieven en energiecoöperaties in Haarlem heeft Kennemer Energie daarom er bij de Wethouder op aangedrongen dat de gemeente Haarlem – net als de gemeente Amsterdam – zoveel mogelijk daken van publiek vastgoed ter beschikking stelt voor het collectief opwekken van hernieuwbare energie door burgers en bedrijven die dat niet op eigen dak kunnen doen. 

De Wethouder zou een eerste stap kunnen maken door – in navolging van de twee gebouwen die 3 jaar geleden beschikbaar zijn gesteld aan Haarlemse energiecoöperaties – nog deze zomer tien grote gemeentelijke daken voor nieuwe coöperatieve projecten aan te bieden.

Wil je meer informatie over deze oproep, neem contact op met Kennemer Energie

 

Beslisboom voor gebouweigenaren

Slimme beslisboom voor gebouweigenaren

Er lijken steeds meer mogelijkheden te ontstaan om het dak van grote gebouwen te benutten voor het opwekken van zonnestroom. Voor gebouweigenaren kan dat verwarrend zijn.
Kennemer Energie heeft een eenvoudige en handige beslisboom ontwikkeld om gebouweigenaren inzicht te geven in met name de financiële en organisatorische mogelijkheden voor u als vastgoedeigenaar.

Neem contact op met Kennemer Energie om uw wensen en mogelijkheden nader te bespreken. 

Plaatje bij Jaarveslag SKE 2018

Jaarverslag Stichting Kennemer Energie 2018: euros en ontwikkelingen

In het Jaarverslag van Stichting Kennemer Energie (SKE) 2018 kun je alle informatie over de jaarrekening van SKE, inclusief haar financiering vinden. Deze informatie is gecontroleerd door een accountant.
Bovendien kun je hierin lezen over de veranderingen in de organisatie in 2018, de ontwikkelingen en uitdagingen in de markt en de oplossingen die SKE ontwikkelt.

Wij nodigen je uit bij vragen over dit jaarverslag, contact met ons op te nemen via e-mail.

Logo HIER opgewekt 2019

HIER opgewekt voor lokale energie op 29 november 2019

Op 29 november 2019 vindt weer het grote jaarlijkse Evenement HIER opgewekt plaats voor lokale duurzame energie.

Tijdens dit evenement is er volop gelegenheid om kennis te maken met andere lokale energie initiatieven, met duurzame energieleveranciers, met netbeheerders zoals Liander, Stedin en Tennet, met andere service verleners en met relevante overheden.
Dit evenement  is relevant als je actief bent of wilt zijn met het lokaal opwekken van duurzame stroom en/of met lokale warmte oplossingen. Het is niet alleen interessant voor jou als je je wilt oriënteren op deze gebieden, maar ook als je je wilt verdiepen in specifieke onderwerpen.
Kortom, dit is een enorme kans om stappen te maken met jouw lokale duurzame energie initiatief of energiecoöperatie.

Kennemer Energie draagt bij aan de samenstelling van het programma van dit evenement. Laat ons alsjeblieft weten via e-mail wat jij tijdens dit evenement wilt te weten komen.

Je kunt je nu ook al inschrijven op de website van HIER opgewekt.

© Copyright 2018 Kennemer Energie