Voordelen zonnestroomdak

Wanneer u als ondernemer, school, sportclub, Vereniging van Eigenaren (VvE) of maatschappelijke instellingen besluit om (een deel van) uw dak beschikbaar te stellen voor collectieve opwek van zonne-energie, dan heeft dat voordelen. Dit zijn de belangrijkste:

  • Voor veel organisaties en bedrijven is het financieel en/of organisatorisch onaantrekkelijk om zelf op eigen dak zonnestroom op te wekken
  • De band van uw organisatie of onderneming met stakeholders zoals buurtgenoten wordt versterkt en dat levert een positieve maatschappelijke bijdrage op 
  • Er wordt invulling gegeven aan uw MVO- of duurzaamheidsdoelstellingen en het kan ook als initiatief worden opgevoerd voor de CO2-Prestatieladder
  • Soms kunnen gebouweigenaren ook meedoen en profiteren van de schaalgrootte en het gezamenlijk onderhoud e.d.
  • In de meeste gevallen kunnen gebouweigenaren een vergoeding ontvangen voor het ter beschikking stellen van hun dak. Deze vergoeding kan dan ook omgezet worden in zonnestroomdelen of noodzakelijk onderhoud aan het dak o.i.d.

Als u wilt kennismaken met bedrijven of organisaties in Haarlem die hun dak al beschikbaar stellen ten behoeve van het collectief opwekken van zonnestroom door en voor buurtbewoners, ga naar het overzicht van de gerealiseerde daken.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor uw organisatie neem contact op met Kennemer Energie.

© Copyright 2017 Kennemer Energie