Nova College Haarlem

 • ROC stelt dak beschikbaar aan omwonenden vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid

  In 2017 benaderde een medewerker van ROC Nova College Kennemer Energie om samen te onderzoeken hoe het dak van ROC Nova College op de Zijlweg kon worden benut voor het opwekken van zonnestroom, waarbij de school aan de buurtbewoners iets moois kon aanbieden uit erkentelijkheid voor de mogelijke overlast die een onderwijsintelling nou eenmaal veroorzaakt naar de buurtbewoners toe. De postcoderoos formule leek daarop het beste aan te sluiten. En dat heeft er voor gezorgd dat dit collectoieve zonnestroomcentrale sinds 2018 zonne-energie opwekt door en voor buurtbewoners, waarbij ook ROC Nova College er voordelen van geniet.

 • De rol van Kennemer Energie bij dit project

  Kennemer Energie heeft in dit project de rol van projectontwikkelaar gehad: het initiatief genomen, de formule uitgewerkt met de leiding van de school, de relevante partijen hierbij geintroduceerd met name de energiecoöperatie Kennemer Kracht), en verder het complete haalbaarheidsonderzoek ( o.a. (bouw)technisch, uitvragen aan leveranciers (aanbesteding), juridisch, financieel, verzekeringstechnisch, praktisch, risico analyse etc.), de projectleiding tijdens de uitvoering van het project en de opleveringsinspectie en overdracht aan de coöperatie en aan de organisatie van ROC Nova College.

  Ook geïnteresseerd als gebouweigenaar of specifiek als bestuurder van een onderwijsinstelling?

  Hebt u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het opwekken van zonnestroom op een groot dak? Neem contact op via info@kennemerenergie.nl.

  © Copyright 2021 Kennemer Energie