Spaarnelanden – Haarlem

 • Aantal zonnepanelen 174 stuks
  Totale capaciteit
  66.990 Wp
  Start opwekken zonne-energie Q4 2021
 • Naar energieneutraal

  Spaarnelanden is ontstaan vanuit een verzelfstandiging van activiteiten binnen de gemeente Haarlem. De organisatie wil op termijn het eigen energieverbruik – zowel voor de panden als wel voor de vloot met elektrische voertuigen – zoveel mogelijk zelf opwekken. Deze nieuwe zonnestroominstallatie zorg ervoor dat een deel van dit stroomgebruik wordt afgedekt. Een mooie manier om het vastgoed en de organisatie te verduurzamen en tegelijkertijd de kosten flink te verlagen. Het dakoppervlak van dit pand bood weliswaar ruimte voor veel meer zonnepanelen maar – net als bij veel ander vastgoed in de Waarderpolder – was het vanwege constructiebeperkingen van het dak niet mogelijk om invulling te geven aan de wens om ook voor de omgeving hernieuwbare energie op te wekken.

  Spaarnelanden maakt voor dit zonnestroomdak gebruik van de SDE-subsidie 2020, die door Kennemer Energie is aangevraagd. Kennemer Energie heeft daarnaast zorg gedragen voor het gebouwonderzoek, het opstellen van het programma van eisen, de offerte-uitvraag en beoordeling, begeleiden aansluiting en AC-werk, het investeringsvoorstel. Daarnaast begeleiden we de realisatie en doen we de inspectie voor oplevering.

  Overige vragen

  Hebt u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden om zonnestroom op te wekken op uw grote dak? Neem contact op via info@kennemerenergie.nl.

  © Copyright 2021 Kennemer Energie