Spaarnelanden – Haarlem

Spaarnelanden02
 • Aantal zonnepanelen

  174 stuks

 • Totale capaciteit van de installatie

  66.990 Wp

 • Vermeden CO2 uitstoot

  30,3 ton/jaar

 • Start opwekken energie

  22 december 2021

Naar energieneutraal

Spaarnelanden is ontstaan vanuit een verzelfstandiging van activiteiten binnen de gemeente Haarlem. De organisatie wil op termijn het eigen energieverbruik - zowel voor de panden als wel voor de vloot met elektrische voertuigen - zoveel mogelijk zelf opwekken. Deze nieuwe zonnestroominstallatie zorg ervoor dat een deel van dit stroomgebruik wordt afgedekt. Een mooie manier om het vastgoed en de organisatie te verduurzamen en tegelijkertijd de kosten flink te verlagen. Het dakoppervlak van dit pand bood weliswaar ruimte voor veel meer zonnepanelen maar – net als bij veel ander vastgoed in de Waarderpolder – was het vanwege constructiebeperkingen van het dak niet mogelijk om invulling te geven aan de wens om ook voor de omgeving hernieuwbare energie op te wekken.

De rol van Kennemer Energie bij dit project

Spaarnelanden maakt voor dit zonnestroomdak gebruik van de SDE-subsidie 2020, die door Kennemer Energie is aangevraagd. Kennemer Energie heeft daarnaast zorg gedragen voor het gebouwonderzoek, het opstellen van het programma van eisen, de offerte-uitvraag en beoordeling, begeleiden aansluiting en AC-werk, het investeringsvoorstel. Daarnaast begeleidden we de realisatie en hebben we de inspectie voor oplevering georganiseerd.

 

Meer weten over de mogelijkheden van energie opwekken op uw grote dak?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel of kom langs

Maak een persoonlijke afspraak of neem telefonisch contact met ons op.

 

Kennemer Energie
Gonnetstraat 26
2011 KA Haarlem
023 844 57 27
06 17 144 908

 

Mail ons

Mail ons en we bellen u zo snel mogelijk.