HILCO – Hilarius Haarlem

Het pand van Hilarius Haarlem (HILCO) waarop een zonnestroominstallatie is gerealiseerd
  • Aantal zonnepanelen

    130 stuks

  • Totale capaciteit van de installatie

     43.550 Wp

  • Gebouweigenaar

  • Start opwekken energie

    23 april 2020

Naar energieneutraal

Het inmiddels 105 jaar oude Hilarius – gespecialiseerd in lastoevoegmaterialen en slijpmiddelen – kan met de zonnestroominstallatie volledig het eigen stroomgebruik afdekken. Een mooie manier om het vastgoed en de organisatie te verduurzamen en tegelijkertijd de kosten flink te verlagen.

Het dakoppervlak van het pand bood weliswaar ruimte voor veel meer zonnepanelen maar – net als bij veel ander vastgoed in de Waarderpolder – was het vanwege constructiebeperkingen van het dak niet mogelijk om invulling te geven aan de wens om ook voor de omgeving hernieuwbare energie op te wekken.

Bestaande SDE+ verlengen

Hilarius maakte voor de realisatie van dit zonnestroomdak gebruik van een zeer gunstige SDE+ beschikking uit 2018 die tijdens een eerdere collectieve actie in de Waarderpolder reeds was toegekend maar die door stagnatie dreigde te verlopen. Het project is daarop door Kennemer Energie overgenomen, waarna met succes de termijn waar binnen de installatie moest worden gerealiseerd is verlengd. De installatie is door Zon & Co geplaatst en volledig begeleid door Kennemer Energie.

Meer weten over de mogelijkheden van energie opwekken op uw grote dak?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel of kom langs

Maak een persoonlijke afspraak of neem telefonisch contact met ons op.

 

Kennemer Energie
Gonnetstraat 26
2011 KA Haarlem
023 844 57 27
06 17 144 908

 

Mail ons

Mail ons en we bellen u zo snel mogelijk.