Wat doet Kennemer Energie voor mij?

Kennemer Energie verzorgt in opdracht van jouw energiecoöperatie, en dus van jou, de realisatie van jouw zonnestroomdak, het onderhoud en de daarbij behorende leden-administratie, energie-administratie en financiële adminstratie. En wanneer de zonnestroominstallatie aan het einde van zijn levenscyclus is of wordt overgenomen door de dakeigenaar, dan neemt Kennemer Energie ook daarop de gewenste actie.

Verder maakt Kennemer Energie het voor jou mogelijk eenvoudig over te stappen van het ene zonnestroomdak naar het andere, wanneer jij daar behoefte aan hebt en er zonnepanelen op het andere dak beschikbaar zijn.

Op de langere termijn wil Kennemer Energie het voor jou mogelijk maken dat je niet naar een andere energieleverancier hoeft over te stappen wanneer je wilt meedoen, of juist wel kunt overstappen wanneer jij dat wilt.