Veelgestelde vragen voor deelnemers

 • Particulieren en ondernemers die samen met anderen investeren in opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt, hebben via de postcoderoosregeling recht op een korting op de energiebelasting. De voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.

  Ook huurders komen in aanmerking mits de huurder exclusief energiekosten huurt. De huurder moet dus een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit en over een kleinverbruikersaansluiting beschikken. Het energiebedrijf levert in die situatie namelijk energie aan de huurder en kan het verlaagde tarief toepassen op de energierekening van de huurder.

  Dit is een wettelijke regeling, zie hiervoor meer uitleg over de postcoderoosregeling.

 • Wanneer je gaat verhuizen naar een postcodegebied dat buiten je huidige postcoderoos valt heb je geen recht meer op vrijstelling van de energieheffing omdat je dan niet meer voldoet aan de voorwaarde van de postcoderoosregeling. De stroomdelen kunnen door de coöperatie worden overgenomen, die heeft het eerste recht van koop, maar niet de verplichting tot koop. Ook kunnen de stroomdelen na toestemming van het bestuur worden overgedragen aan andere (aspirant)leden.
 • De meeste energieleveranciers werken mee aan de verrekening van de energiebelasting, zoals dat in de postcoderoosregeling is geregeld. Voor een zo compleet mogelijk en actueel overzicht van meewerkende energieleveranciers, ga naar de website van HierOpgewekt. Check goed of je energieleverancier meedoet. Als je energieleverancier niet meedoet, is het niet mogelijk om de energiebelasting terug te krijgen! Wil je overstappen, dan verwijzen wij je graag naar de website van de Energieleveranciers voor alle informatie rondom het overstappen. Wij raden ondernemers en andere rechtspersonen aan contact op te nemen met de Belastingdienst in verband met BTW en bijbehorende administratie.
 • Het minimum is 1 zonnestroomdeel van ca. € 300,- waarmee je ca. 220 kWh per jaar opwekt aan zonnestroom.

  Voor het bepalen van het maximum geldt: Zorg ervoor dat je nooit meer opwekt dan je verbruikt, dit is niet rendabel. Je krijgt over de stroom die je teveel opwekt namelijk geen vrijstelling van de energieheffing (plus BTW); je krijgt dan alleen de kale stroomprijs. Blijf daarom bij de berekeningen ongeveer 10% onder je verwachte verbruik. Houd ook rekening met toekomstige ontwikkelingen, zoals elektrisch koken, een elektrische auto of fiets, gezinsuitbreiding- of afname.

  Een voorbeeld voor het berekenen van het (maximum) aantal zonnestroomdelen

  • Kijk op de jaarafrekening van je huidige energieleverancier naar de hoeveelheid kWh die je het afgelopen jaar hebt verbruikt
  • Bepaal of je verwacht dat je verbruik de komende jaren gaat stijgen, dalen of gelijk zal blijven
  • Een zonnestroomdeel levert ongeveer 220 kWh zonnestroom per jaar

  De voorbeeld berekening is dan als volgt:

  • Stel: je verwacht een jaarverbruik van je energie van 3.000 kWh
  • En je wilt 90% van je verwachte jaarlijkse energieverbruik opwekken, dat is 3.000 * (90/100) = 2.700 kWh per jaar.

  Je kunt als volgt berekenen hoeveel zonnestroomdelen je daarvoor nodig hebt: 2.700 kWh per jaar / 220 kWh = 12 zonnestroomdelen. Dit is het maximale aantal.

 • Op de pagina met Rekenvoorbeelden worden de kosten in kaart gebracht zoals deze op dit moment bekend zijn en gelden voor de meeste zonnestroomdaken.
 • Er komen twee stromen geld naar je toe als je zonnestroomdelen hebt genomen:

  • De teruggave van de energieheffing gedurende 15 jaar voor de productie van jouw deel van de installatie: deze teruggave krijg je jaarlijks van jouw energiebedrijf nadat de installatie een jaar heeft geproduceerd. Deze vrijstelling levert de belangrijkste bijdrage aan het terugverdienen van je investering.
  • De opbrengsten van de zonnestroomdelen door de verkoop van de zonnestroom aan de betrokken energieleverancier: deze energieleverancier betaalt dit een keer per jaar uit aan de energiecoöperatie. De coöperatie haalt daar eventueel gemaakte kosten vanaf en betaalt de opbrengsten aan ieder lid naar rato uit. De hoogte ervan hangt dus af van de opbrengsten van de zonnestroom, van de kosten van de energiecoöperatie en van het aantal zonnestroomdelen waarmee jij participeert in het zonnestroomdak.
 • Ja, die zijn er, namelijk bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

  Als je voor minder dan 5% participeert in de coöperatie dien je de waarde van de zonnestroomdelen op te geven als vermogen in BOX 3. Wij zullen je jaarlijks informeren over de waarde van de zonnestroomdelen. De zonnestroomdelen nemen jaarlijks in waarde af.

 • Via deze link kun je de productie van ons zonnestroomdelendak Nova College Zijlweg volgen. In dit document leggen we uit hoe je je eigen deel van de productie kan berekenen en geven we toelichting op enkele gebruikte termen.

  Hoeveel produceren mijn stroomdelen?

  Voor de zonnestroominstallatie zijn 614 zonnestroomdelen uitgegeven. Een stroomdeel produceert dus 1/614 deel van de totale opbrengst van de installatie. Als je meer zonnestroomdelen hebt kunt je je aantal stroomdelen vermenigvuldigen met 1/614 om je eigen deel van de productie te berekenen.

  Bijvoorbeeld:
  In de maand september 2018 produceerde de installatie 12.620 kWh. Je hebt 7 stuks zonnestroomdelen. De productie van je eigen zonnestroomdelen in deze maand was dan:

   7 x 1/614 x 12.620= 143,88 kWh.

  Wat is kWh?

  In het productieoverzicht van SolarEdge wordt de term kWh gebruikt. De eenheid kWh geeft aan hoeveel elektriciteit je gebruikt of opwekt. Een LED lamp van 10 Watt bijvoorbeeld verbruikt in 100 uur totaal 1.000 Watt uur (= 1 kWh).

  Het elektriciteitsverbruik thuis vind je terug op je energierekening. Een gemiddeld Nederlands gezin verbruikt ongeveer 3.500 kWh stroom op jaarbasis. Dat is 3,5 MWh; ook deze eenheid vind je terug in het productieoverzicht.

  Als we kijken naar onze productie in de maand september 2018, dan zien we dat we 12,62 MWh (=12.620 kWh) hebben opgewekt. Dat is genoeg voor het gemiddelde jaarverbruik van ongeveer 4 huishoudens.

  Wat is Wp?

  Het vermogen van een zonnepaneel, oftewel de hoeveelheid zonlicht die een zonnepaneel omzet in elektriciteit wordt uitgedrukt in Wp, dit staat voor Wattpiek. 

  Deze eenheid Wp vind je terug in het productieoverzicht. Onze totale installatie heeft een vermogen van 153.720 Wp.

  De hoeveelheid Wattpiek staat voor het opwekvermogen van de zonnepanelen in de meest ideale (theoretische) omstandigheden. Dus wanneer de ligging precies goed is ten opzichte van de zon en er veel zonlicht op het paneel schijnt, dit kan bijvoorbeeld dichter bij de evenaar het geval zijn.

  De verwachte opbrengst van de installatie op het NOVA College aan de Zijlweg is te schatten via de omrekenfactor 0,888. Deze installatie van 153.720 Wp heeft een gemiddelde verwachte opbrengst van 136.500 kWh per jaar.

  Overigens…

  Er is een klein verschil (ongeveer 3%) tussen de meetgegevens die je vindt in het productieoverzicht en de meetgegevens (van een gecertificeerde meter) die je terugvindt in de afrekening. Dit verschil wordt onder andere veroorzaakt door transportverlies.

© Copyright 2021 Kennemer Energie