Voorbeelden kosten en opbrengsten

Uitgangspunten

In de berekening werken we met zogenaamde zonnestroomdelen van 250 Watt. Stel je wilt deelnemen in een zonnestroominstallatie van 200 zonnepanelen van ieder 300Watt. Die installatie heeft een bruto vermogen van 200 x 300 Watt = 60.000 Watt. Dat betekent dat die installatie 240 zonnestroomdelen van 250 Watt heeft.

Voor de berekening hebben we de volgende  globale uitgangspunten gekozen:

 • Volgens de huidige inzichten kost een zonnestroomdeel, circa 363 euro (inclusief BTW). De levensduur is ruim 25 jaar. Met de dakeigenaar wordt een overeenkomst gesloten voor 15 jaar. Na 15 jaar heeft hij recht van koop van de installatie.
 • De BTW van 63 euro per deel betaal je niet: We berekenen de prijzen hieronder exclusief BTW. De BTW wordt namelijk door de coöperatie voorgefinancierd en vervolgens teruggevraagd aan de Belastingdienst.
 • De exacte prijs per zonnestroomdeel wordt definitief zodra alle offertes voor de realisatie en bijvoorbeeld de verzekeringen bekend zijn. Je ontvangt dan een definitief aanbod van de Coöperatie.
 • Een zonnestroomdeel, levert ca. 220 KWh stroom per jaar op.
 • De coöperatie kiest een energiebedrijf aan wie de opgewekte stroom van de installatie wordt verkocht. Op dit moment is dat Greenchoice die op dit moment ruim 5 cent per kWh betaalt. De opbrengst van de installatie is in de eerste plaats nodig voor dekking van de kosten van de coöperatie zoals verzekeringen en administratie. Een eventueel overschot kan, als dat door de ledenvergadering wordt besloten, aan de leden worden uitgekeerd.
 • Aan de leden wordt, gekoppeld aan de eigen energierekening thuis, de energiebelasting over de opgewekte stroom van hun zonnestroomdelen op het zonnestroomdak terugbetaald . De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks vastgesteld. De terugbetaalde energiebelasting bedraagt in 2019 € 0,119 per kWh inclusief BTW over de eerste 10.000 kWh.

Stel je schaft 8 zonnepanelen aan

 • Investering: 8 x 300 euro (3X363 euro minus de BTW teruggave van 63 euro) = 2400 euro
 • Netto opbrengst per jaar via de energiebelasting: 220 kWh * (aantal zonnestroomdelen=) 8 * 0,119 euro/kWh = 209 euro
 • Opbrengst van de productie van de elektriciteit bedraagt ongeveer 88 Euro. Dit bedrag wordt in eerste instantie gebruikt voor de exploitatie van het dak, zoals bijvoorbeeld administratie en verzekeringen. Maar er resteert als het goed gaat nog een winst van ongeveer 32 euro voor de 8 panelen per jaar.

De totale inkomsten per jaar zijn dus 249 euro zodat de investering in 9,6 jaar is terugverdiend. Dus ruim binnen de looptijd van 15 jaar van het project.

Na deze periode, na de 9,6 jaar, produceert de installatie natuurlijk nog steeds stroom , ook de energie belasting kunt u nog steeds verrekenen. Uw inkomsten blijven 249 euro per jaar dat wil zeggen 1344 euro voor 5,4 jaar.

Aan het einde van de contracttermijn van 15 jaar zijn er twee mogelijkheden:

 1. De installatie wordt verkocht aan de gebouweigenaar voor 10% van de oorspronkelijke waarde. Voor het bovengenoemde voorbeeld betekent dat een opbrengst bij verkoop van 240 euro.
 2. De installatie blijft nog enige tijd door produceren ten behoeve van de bestaande leden.

De bovenstaande berekening is indicatief en geeft inzicht in de opbouw van de inkomsten en kosten. Per project wordt een prospectus opgesteld waarin de actuele informatie voor dat specifieke project kunt vinden.

Tot slot

Het is sinds juni 2018 mogelijk om een duurzaamheidslening bij de gemeente aan te vragen voor de aanschaf van deze zonnestroomdelen. Bekijk de details van de duurzaamheidslening van de gemeente Haarlem op haar website.