Nova Collega (gebouw Care) – Haarlem

default
 • Aantal zonnepanelen

  274 stuks

 • Totale capaciteit van de installatie

  126.040 Wp

 • Vermeden CO2-uitstoot

  65,6 ton/jaar

 • Start opwekken zonnestroom

  augustus 2022

Duurzamere gebouwen

Nova College wil een wezenlijke bijdrage leveren aan een blijvende kwaliteit van (samen) leven in de snel veranderende maatschappij. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) door de Verenigde Naties worden worden hierbij ondersteund. Vanuit dit perspectief is Nova College ook actief bezig met het verduurzamen van de verschillende gebouwen en is het dak van gebouw Care op de campus van zonnepanelen voorzien.

De rol Kennemer Energie bij dit project

Na de toekenning van de SDE+ subsidie heeft Kennemer Energie een gebouwonderzoek uitgevoerd, een programma van eisen opgesteld, de offerte uitvraag / Europese aanbesteding begeleid en de beoordeling van de offertes op zich genomen. Daarna is de realisatie van de zonnestroominstallatie begeleid en is de installatie – na een uitgebreide inspectie – in augustus 2022 in bedrijf genomen. Met de zonnepanelen wordt een substantiële stap gemaakt richting een energieneutraal gebouw.

 

Meer weten over de mogelijkheden van energie opwekken op uw grote dak?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel of kom langs

Maak een persoonlijke afspraak of neem telefonisch contact met ons op.

 

Kennemer Energie
Gonnetstraat 26
2011 KA Haarlem
023 844 57 27
06 17 144 908

 

Mail ons

Mail ons en we bellen u zo snel mogelijk.