Wat doet Kennemer Energie voor mij?

Kennemer Energie ondersteunt u, als eigenaar van een groot pand (bijv. sporthal, school, bedrijfsgebouw, museum, kerk of pand van een woningbouwcorporatie) wanneer u zonnestroom wilt opwekken op en aan uw pand en u daarmee mogelijk op uw uitgaven wilt besparen, wanneer u daarmee uw maatschappelijke doelstellingen wilt realiseren, met name op het gebied van CO2 reductie en klimaatneutraliteit en/of wanneer u de binding met de omgeving wilt versterken.

[hr text=”Kennemer Energie in het kort” spacer=”true”]

•  helpt u uw vastgoed te verduurzamen en de kosten te verlagen.

•  geeft onafhankelijk advies bij de realisatie van grote zonnestroomdaken en verzorgt de projectontwikkeling.

•  maakt een business case op maat en onderzoekt welke financieringsmogelijkheden het meest aantrekkelijk zijn.

•  checkt of het interessant is om (een deel van) de zonnestroominstallatie ter beschikking te stellen aan omwonenden en bedrijven en organiseert de administratie.

•  zoekt uit of SDE+ en andere subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden het rendement verder kunnen verhogen en regelt de subsidie-aanvragen.

•  draagt zorgt voor het beheer van de zonnestroominstallatie en zorgt ervoor dat deze aan het einde van de levensduur weer wordt verwijderd of vervangen.

•  heeft geen winstoogmerk en wil zelfopgewekte zonnestroom voor zoveel mogelijk bedrijven, maatschappelijke instellingen en burgers toegankelijk maken.

[hr text=”Profiteren van SDE+, BOSA, crowdfunding, en andere financieringsmogelijkheden” spacer=”true”]

Voor een eerste verkenning van de financieringsmogelijkheden, raadpleeg de Beslisboom.

Qua organisatie en financiering kunt u namelijk ook overwegen om omwonenden mede-eigenaar te laten worden van de zonnestroominstallatie. Dit kan vele voordelen voor u en uw organisatie hebben.

[hr text=”Meer weten?” spacer=”true”]

Neem contact op met Kennemer Energie om uw vragen en ideeën over het opwekken van zonnestroom op uw dak met ons te bespreken.