Wat doet Kennemer Energie voor mij?

Kennemer Energie ondersteunt u, als eigenaar van een groot pand (bijv. sporthal, school, bedrijfsgebouw, museum, kerk of pand van een woningbouwcorporatie) bij het realiseren van uw maatschappelijke doelstellingen, met name op het gebied van CO2 reductie en klimaatneutraliteit en van het versterken van de binding met buurtgenoten.

Kennemer Energie ondersteunt u op professionele wijze om tot een goed onderbouwd besluit te komen en tot een degelijke overeenkomst te komen met de energiecoöperatie die de zonnestroom installatie op uw dak wil plaatsen gedurende een vooraf besproken periode.

Kennemer Energie voorziet u van relevante informatie, brengt met u de risico’s in kaart, zoekt samen met u naar oplossingen voor deze risico’s, begeleidt u tijdens het proces van opbouwen en tijdens de periode dat de installatie op uw dak zonnestroom levert.


Profiteren van SDE+


Kennemer Energie biedt ook aan de mogelijkheden voor een collectief zonnestroomdak al dan niet aangevuld met eigen zonnepanelen die gefinancierd worden met behulp van SDE+ subsidie te onderzoeken.
Wanneer u namelijk een kleinverbruikers aansluiting hebt, kunt u direct deelnemen aan een collectief zonnestroomdak op uw eigen pand. Als u een grootverbruikersaansluiting hebt, kunt u naast het collectieve zonnestroomdak een eigen zonnestroominstallatie plaatsen eventueel gefinancierd met SDE+ subsidie. 


Meer weten?


Neem contact op met Kennemer Energie om uw vragen en ideeën over het opwekken van zonnestroom op uw dak met ons te bespreken.

© Copyright 2018 Kennemer Energie