Hoeveel zonnestroom kan mijn dak opwekken?

Voor het berekenen van de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt kan worden op uw dak zijn een aantal factoren van belang:

  • Is het een plat dak of een schuin dak of een puntdak?
  • Als het een schuin dak is of een puntdak, naar welke windrichting is dat schuine dak gericht?
  • Als het een schuin dak is, hoe schuin is dat dan in graden?
  • Hoe groot is het oppervlak van het dak of van het schuine dak dat naar het zuiden gericht is?
  • Zijn er lichtkoepels, lichtstraten, installaties, schoorstenen e.d. op uw dak?
  • Staan er obstakels (bijvoorbeeld bomen, een toren, een gebouw) ten zuiden van uw dak die hoger zijn dan uw dak en dus mogelijk schaduw kunnen veroorzaken?

Aan de hand van deze informatie kunt u voor een eerste verkenning te volgende drie stappen nemen:

  1. Ga naar Zonatlas.nl om te zien of die organisatie uw dak geschikt vindt voor het opwekken van zonne-energie
  2. Gebruik een zonnepanelen calculator om een indruk te krijgen van de hoeveelheid zonnepanelen die op uw dak zouden kunnen
  3. U berekent de hoeveelheid zonnestroom door het aantal panelen van stap 2 te vermenigvuldigen met 220 kWh per jaar (dit wekt een zonnepaneel ongeveer op per jaar). 

Dit geeft een grove indicatie van de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt kan worden op uw dak per jaar. Als u hierover meer duidelijkheid wilt hebben of als de uitkomsten u aanleiding geven om een zonnestroom installatie op uw dak nader te onderzoeken, neem dan contact op met het team van Kennemer Energie.

© Copyright 2018 Kennemer Energie