Hoeveel zonnestroom kan mijn dak opwekken?

Voor het berekenen van de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt kan worden op uw dak zijn een aantal factoren van belang:

  • Is het een plat dak of een schuin dak of een puntdak?
  • Als het een schuin dak is of een puntdak, naar welke windrichting is dat schuine dak gericht?
  • Als het een schuin dak is, hoe schuin is dat dan in graden?
  • Hoe groot is het oppervlak van het dak of van het schuine dak dat naar het zuiden gericht is?
  • Zijn er lichtkoepels, lichtstraten, installaties, schoorstenen e.d. op uw dak?
  • Staan er obstakels (bijvoorbeeld bomen, een toren, een gebouw) ten zuiden van uw dak die hoger zijn dan uw dak en dus mogelijk schaduw kunnen veroorzaken?
  • Zijn er juridische beperkingen zoals in geval van een monument, beschermd stadsgezicht, een VvE e.d.?

Aan de hand van deze informatie kunt u voor een eerste verkenning naar de Zonatlas.nl om te zien of die organisatie uw dak geschikt vindt voor het opwekken van zonne-energie en hoeveel zonnestroom die organisatie inschat dat er opgewekt kan worden op uw dak.
Uiteraard weet u dan nog niet of de constructie van uw pand een zonnestroominstallatie kan dragen. Dat zal nader uitgezocht moeten worden door een constructeur.

De informatie van de zonatlas geeft een grove indicatie van de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt kan worden op uw dak per jaar. Als u hierover meer duidelijkheid wilt hebben of als de uitkomsten u aanleiding geven om een zonnestroom installatie op uw dak nader te onderzoeken, neem dan contact op met het team van Kennemer Energie.

Kennemer Energie kan ook meedenken in de verschillende vormen van financiering van een zonnestroominstallatie op uw dak. Voor een eerste verkenning van de financieringsopties, raadpleeg de Beslisboom.