Veelgestelde vragen voor deelnemers

 • Particuliere huishoudens, bedrijven en andere rechtspersonen kunnen meedoen, voorzover ze een kleinverbruikersaansluiting op het elektriciteitsnet hebben. Er zijn twee belangrijke punten van aandacht: Je woont in een van de wijken binnen een postcodegebied. Je wordt geadviseerd om klant te zijn van de betrokken energieleverancier bij het specifieke zonnestroomdak voor je elektriciteit.

  Om vrijstelling van de energiebelasting te kunnen krijgen is een voorwaarde dat je in dezelfde postcoderoos woont als waar de zonne-energie wordt opgewekt. Ga naar het overzicht van alle initiatieven om te zien waar reeds zonnestroom wordt opgewekt en welke postcodes daarbij horen.

 • Wanneer je gaat verhuizen naar een postcodegebied dat buiten je huidige postcoderoos valt, dan kun je helaas geen eigenaar meer blijven van deze zonnepanelen van dit zonnestroomdak, omdat je dan geen recht meer hebt op de vrijstelling van de energieheffing. Dat betekent dat je ze of kunt aanbieden aan de nieuwe bewoners van je huidige woning of pand, dat je ze kunt aanbieden aan andere leden van jouw energiecoöperatie of dat je ze kunt aanbieden aan mensen die bij jouw zonnestroomdak op de wachtlijst staan en binnen dit postcode gebied wonen.

  Ook kun je in het overzicht van zonnestroomdaken in Haarlem en omstreken uitzoeken of er een zonnestroomdak in jouw nieuwe postcodegebied actief is of in ontwikkeling is.

 • Er zijn helaas maar een paar energieleveranciers momenteel die het collectief opwekken van zonnestroom ondersteunen. Het gaat voornamelijk om Greenchoice, Qurrent, DE Unie. Vor een compleet en actueel overzicht van medewerkende energieleveranciers, ga naar de website van HierOpgewekt. De energieleverancier die betrokken is bij jouw zonnestroomdak koopt jullie zonnestroom op tegen een hoge prijs en betaalt dat uit aan de energie-coöperatie waarbij jij bent aangesloten. En deze energieleverancier organiseert ook jouw vrijstelling van de energieheffing. Dat betekent dus dat het de bedoeling is dat jij ook klant bent van de energieleverancier die zaken doet met jouw energiecoöperatie.

  Als je nog geen klant bent van deze energieleverancier, dan verwijzen wij je graag naar de website van de Energieleveranciers voor alle informatie rondom het overstappen.

 • Op de pagina met Rekenvoorbeelden worden de kosten in kaart gebracht zoals deze op dit moment bekend zijn en gelden voor de meeste zonnestroomdaken.

  Wij raden ondernemers en andere rechtspersonen aan contact op te nemen met de Belastingdienst in verband met BTW en bijbehorende administratie.

 • Het minimum is dat iedereen kan meedoen vanaf 1 zonnestroomdeel van ca. 300 euro en dan wek je ca. 230 kWh per jaar aan zonnestroom op.

  Voor het bepalen van het maximum geldt: Zorg ervoor dat je nooit meer opwekt dan je verbruikt, dit is niet rendabel. Je krijgt over de stroom die je teveel opwekt namelijk geen vrijstelling van de energieheffing (plus BTW); je krijgt dan alleen de kale stroomprijs. Bovendien in de praktijk blijkt dat mensen met zonnepanelen bewuster worden van hun energie-verbruik. Blijf daarom bij de berekeningen ongeveer 10% onder je verwachte verbruik. Houd ook rekening met toekomstige ontwikkelingen, zoals kinderen krijgen of die het huis uit gaan.

  • Kijk op de jaarafrekening van je huidige energieleverancier naar de hoeveelheid kWh die je het afgelopen jaar hebt verbruikt
  • Bepaal of je verwacht dat je verbruik de komende jaren gaat stijgen, dalen of gelijk zal blijven
  • Een zonnestroomdeel levert ongeveer 230 kWh zonnestroom per jaar

  De voorbeeld berekening is dan als volgt:

  • Stel: je verwacht een jaarverbruik van je energie van 3.000 kWh
  • En je wilt 90% van je verwachte jaarlijkse energieverbruik opwekken, dat is 3000 * (90/100) = 2700 kWh per jaar.
  • Je kunt als volgt berekenen hoeveel zonnestroomdelen je daarvoor nodig hebt: 2700 kWh per jaar / 220 kWh = 12 zonnestroomdelen kun je maximaal nemen.
 • Je krijgt aan aanbod van de energiecoöperatie waarbij jij bent lid geworden. Als er al zonnestroomdaken bij deze energiecoöperatie draaien, kom je waarschijnlijk op de wachtlijst. Zodra er zonnestroomdelen beschikbaar komen, zul je van jouw energiecoöperatie een aanbod ontvangen.

 • Er komen twee stromen geld naar je toe als je zonnestroomdelen hebt genomen:

  • De vrijstelling van de energieheffing gedurende 15 jaar: Deze vrijstelling krijg je ieder kalenderjaar van het betrokken energiebedrijf rond de tijd van je jaarnota uitgekeerd.
  • De opbrengsten van de zonnestroomdelen door de verkoop van de zonnestroom aan de betrokken energieleverancier: Deze energieleverancier betaalt dit een keer per jaar uit aan jouw energiecoöperatie. Jouw energiecoöperatie haalt daar de gemaakte kosten vanaf en betaalt de opbrengsten aan ieder lid naar rato uit. De hoogte ervan hangt dus af van de opbrengsten van de zonnestroom, van de kosten van jouw enegiecoöperatie en van het aantal zonnestroomdelen dat jij als lid hebt gehad in dat productiejaar.
 • Ja, die zijn er, namelijk bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

  Hebt u voor meer dan 5% van een collectieve zonnestroominstallatie aan zonnestroomdelen? Zo ja, dan hebt u een ‘aanmerkelijk belang’. Dat betekent dat u de winst (dus de opbrengsten van de opgewekte zonnestroom minus de gemaakte kosten) opgeeft in BOX 2.

  Hebt u voor minder dan 5% van een of meerdere zonnestroominstallaties per installatie aan zonnestroomdelen? Zo ja, dan beschikt u over vermogen dat u dient op te geven in BOX 3. Het gaat hier om het bedrag waarmee u de zonnestroomdelen hebt gekocht.

 • Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden om zelf zonnestroom op te wekken.

  • Als je een eigen dak hebt dat daarvoor geschikt is, dan lijkt dat het meest voor-de-hand-liggend te zijn
  • Er worden bijvoorbeeld ook mogelijkheden aangeboden om grote zonneparken als investeringsobject te zien
  • Deze mogelijkheden kan Kennemer Energie momenteel (nog) niet ondersteunen.

© Copyright 2018 Kennemer Energie