Seinwezen – Haarlem

 

Eerste Collectieve zonnestroomdak van Noord-Holland

Op het Seinwezen in het Garenkokerskwartier n Haarlem ligt het eerste collectieve zonnestroomdak van Noord-Holland. Met deze 110 panelen op het dak worden 24 huishoudens – verenigd in de Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier – voorzien van zonne-energie.

Overige vragen

Hebt u vragen of wilt u meer weten over het opwekken van zonnestroom op uw VvE en/of grote dak? Neem contact op via info@kennemerenergie.nl.

    © Copyright 2021 Kennemer Energie