Rudolf Steiner College

 • Aantal PV-panelen 208 stuks
  Totale capaciteit van de installatie 78.000 Wp
  Postcodegebied
  2012, 2033,2034, 2035, 2036, 2037, 2102, 2142  
  Energiecoöperatie Spaarnezaam
  Gebouweigenaar Rudolf Steiner College
  Start opwekken zonne-energie Najaar 2021
 • Zonnepanelen op de bestaande gebouwen en nieuwbouw

  Het Rudolf Steiner College versterkt de band met de buurt en stelt graag het dak van de nieuwbouw beschikbaar aan de lokale energiecoöperatie Spaarnezaam voor het opwekken van zonne-energie. Spaarnezaam maakt hiervoor gebruik van de Subsidieregeling Coöperatieve Opwekking (SCE). Meer informatie over de manier waarop Spaarnezaam dit samen met het Rudolf Steiner en buurtgenoten organiseert en of u nog kunt meedoen? Bezoek de website van Spaarnezaam.

  De rol van Kennemer Energie bij dit project

  Kennemer Energie vervult in dit project de rol van projectontwikkelaar en heeft het initiatief genomen, de formule uitgewerkt met de leiding van de school, het Rudolf Steiner College en Spaarnezaam met elkaar in contact gebracht en verder het haalbaarheidsonderzoek (o.a. (bouw)technisch, juridisch, financieel, verzekeringstechnisch, praktisch, risico analyse etc.) uitgevoerd. Wanneer de bouw van start gaat, zal Kennemer Energie de projectleiding over uitvoering op zich nemen en de opleveringsinspectie uitvoeren.

  Ook geïnteresseerd als gebouweigenaar of specifiek als bestuurder van een onderwijsinstelling?

  Hebt u vragen of wilt u meer weten over het opwekken van zonnestroom op een groot dak? Neem contact op via info@kennemerenergie.nl.

  © Copyright 2021 Kennemer Energie