Daken met zonnestroomdelen

  • Nova College Haarlem

    Zomer 2018 wordt op het dak van het Nova College een groot collectief zonnestroomdak voor zo’n 100 huishoudens in de buurt gerealiseerd. Read more

  • Fablo Tennishal – DE Ramplaan

    Op het dak van de Fablohal in het Westelijk Tuinbouwgebied in Haarlem heeft Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan in 2015 een energiecentrale met zo’n 1.350 panelen gerealiseerd. Read more

 

    © Copyright 2018 Kennemer Energie