Geen categorie

Medeoprichter Kennemer Energie trekt zich terug

Penningmeester Guus Jansen die mede aan de basis heeft gestaan van de oprichting van Stichting Kennemer Energie in 2016 heeft onlangs aangekondigd zijn bestuursfunctie per 1 oktober aanstaande neer te leggen. Zijn werkzaamheden voor Kennemer Energie worden door de overige bestuursleden voortgezet waarbij op termijn een nieuwe penningmeester wordt aangetrokken.

Zijn rol als grondlegger en bestuurslid

Per 1 oktober 2020 gaat Kennemer Energie verder zonder grondlegger Guus Jansen. Jansen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het plan om in Haarlem tot en met 2030 ca. 100.000 zonnepanelen voor collectieve opwek op grote daken te plaatsen. Hij was medeverantwoordelijk voor het opstellen van de bijbehorende maatschappelijke business case en de lange termijn strategie van de stichting.

Daarnaast zorgde hij voor de inrichting van verschillende werkprocessen, de begrotingen en jaarrapportages en onderhield hij de contacten met partners als Stichting DOEN. Jansen heeft in 2017 ook Coöperatie Kennemer Energie/ Kennemer Kracht mede-opgericht en tijdens de opstartfase gedurende zes maanden als interim penningmeester de coöperatie ondersteund.

Besturen van Stichting Kennemer Energie en Coöperatie Kennemer Energie
De besturen Stichting Kennemer Energie en Coöperatie Kennemer Energie 2018

Woorden van dank

Scheidend penningmeester Guus Jansen: “Ik dank mijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en kijk daar met plezier op terug. Ik blijf mij inzetten voor het versnellen van de energietransitie in Nederland en met deze stap krijg ik meer ruimte voor andere lopende activiteiten en nieuwe initiatieven.”

Voorzitter Art den Boer: “Als bestuur gaan wij de kritische en scherpe blik en de gedrevenheid voor het energietransitie vraagstuk van Guus missen. Guus heeft zijn grondige analyses en kennis van de energiemarkt herhaaldelijk ingezet om de belangen van de coöperatieve sector aan te kaarten bij o.a. Economische Zaken en Klimaat (EZK), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Energie Samen en om de financieringsregelingen voor de realisatie van hernieuwbare opwek zoals SDE+ en PCR te verbeteren. Daarmee heeft hij niet alleen in de regio Kennemerland, maar ook landelijk een substantiële bijdrage geleverd aan het versnellen van de transitie naar duurzame lokale opwek van energie.”

En verder

Ondank zijn terugtreding als penningmeester, blijft Guus Jansen op afstand betrokken bij Kennemer Energie. De door hem opgerichte Energy Transition Group (ETG) levert en onderhoudt verschillende tools die door Kennemer Energie gebruikt worden bij het maken van proposities voor hernieuwbare energieprojecten. Daarnaast is het goed mogelijk dat de expertise van Guus Jansen wordt ingevlogen voor specifieke projecten.

Het bestuur van Kennemer Energie dankt Guus Jansen voor al zijn waardevolle bijdragen en gaat – samen met de Raad van Toezicht – op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Zonnepanelen op zwakkere daken steeds vaker mogelijk

Ook voor gebouwen met een lichtere constructie komen nu enigszins betaalbare oplossingen beschikbaar die het mogelijk maken een zonnestroominstallatie te plaatsen op daken die wat minder stevig zijn. Bij Hilco Hilarius in Haarlem heeft de firma Zon&Co onder projectleiding van Kennemer Energie een dergelijke lichtere oplossing succesvol toegepast.

De situatie

De eigenaren van het bedrijfspand van Hilco Hilarius in de Waarderpolder in Haarlem hadden heel graag het gehele platte dak van hun bedrijfspand volgelegd met zonnepanelen, waarbij een deel zonnestroom zou opwekken voor eigen gebruik en een deel van de ruimte beschikbaar zou worden gesteld voor het opwekken van zonnestroom door omwonenden.

De constructeur van Pieters Bouwtechniek moest helaas constateren dat het pand en met name het dak daarvoor niet geschikt was. Hij adviseerde om alleen een specifiek deel van het dak te benutten tot een maximum van 15 kg per m2. 

De oplossing

Uiteindelijk kwam de firma Zon&Co met een geschikte oplossing van Jual Solar.  De zonnepanelen worden hierbij in oost/west richting opgesteld en hun frame wordt met dakankers door de dakbedekking heen aan de dakconstructie vastgemaakt. Totaal levert dit een extra dakbelasting op van maximaal 14 kg per m2. Uiteraard wordt hierbij garantie afgegeven voor het waterdicht houden van het dak.

 

Het resultaat

Dankzij deze lichte oplossing zijn er toch nog 130 zonnepanelen geplaatst en kan Hilco Hilarius hiermee vrijwel geheel in haar eigen stroombehoefte voorzien.

Wilt u meer weten over lichtere oplossingen?

Als u een gebouw bezit en u wilt zonnestroom opwekken terwijl u vermoedt dat de draagkracht van het gebouw of het dak beperkt is, neem contact op met Kennemer Energie. We zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

 

 

Jual Solar oplossing voor zwakke daken

Project zonnestroomdak IJmuiden vordert

Zoals aangekondigd in mei jl. op deze nieuwspagina worden er door Kennemer Energie in samenwerking met lokale energiecoöperatie Energiek Velsen zonnepanelen geplaatst op het dak van Autobedrijf Stormvogels in IJmuiden. Via de postcoderoos kunnen bewoners in de postcodegebieden 1951, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 of 2071 binnen Velsen deelnemen met zonnestroomdelen.

 

Vooraanmelden kan al via deze link naar de website van Energiek Velsen. Daar staat ook meer informatie over het project. Wie weet sluit u ook aan of kent u iemand in uw omgeving die mee wil doen en in een van de postcodegebieden woont?

Velden van Onze Gezellen

Voorinschrijving zonnestroomdelen Onze Gezellen van start

De voorinschrijving voor zonnestroomdelen op het dak van Omnisportvereniging Onze Gezellen is van start gegaan. Circa 80 huishoudens in Haarlem, Velserbroek en Santpoort Zuid kunnen daar vanaf de tweede helft van 2018 samen hun eigen duurzame zonnestroom opwekken. Op dinsdag 15 mei 2018 organiseert Onze Gezellen in samenwerking met Kennemer Energie  een informatieavond voor geïnteresseerde leden van de sportverenigingen van Onze Gezellen.

Lees verder…

© Copyright 2021 Kennemer Energie