Geen categorie

Velden van Onze Gezellen

Voorinschrijving zonnestroomdelen Onze Gezellen van start

De voorinschrijving voor zonnestroomdelen op het dak van Omnisportvereniging Onze Gezellen is van start gegaan. Circa 80 huishoudens in Haarlem, Velserbroek en Santpoort Zuid kunnen daar vanaf de tweede helft van 2018 samen hun eigen duurzame zonnestroom opwekken. Op dinsdag 15 mei 2018 organiseert Onze Gezellen in samenwerking met Kennemer Energie  een informatieavond voor geïnteresseerde leden van de sportverenigingen van Onze Gezellen.

Lees verder…

Grote opkomst informatieavond zonnestroomdak Haarlemmer Kweektuin

Bijna 50 geïnteresseerden kwamen woensdag 5 juli af op de informatieavond over de realisatie van een collectief zonnedak in de Haarlemmer Kweektuin. Stichting Haarlemmer Kweektuin heeft samen met Kennemer Energie een plan ontwikkeld om een deel van de kassen en het gebouw van NME te voorzien van circa 400 panelen. De verwachting is dat uiteindelijk zo’n 50 huishoudens die woonachtig zijn postcodegebied 2023 en de aangrenzende postcodes (2024, 2022, 2021, 2011, 2013, 2015, 2051, 2061) energie kunnen afnemen van het zonnedak.

Programma

Doel van de bijeenkomst was om buurtbewoners te informeren over de mogelijkheden om in de Haarlemmer Kweektuin groene stroom op te wekken voor buurtbewoners en de stappen die nodig zijn om dit te organiseren via een op te richten coöperatie. Tweede doel is om buurtbewoners te interesseren om actief te worden bij het opstarten van de coöperatie.

Jos Blom (lid werkgroep en werkzaam bij Alliander) gaf een inleiding over de noodzaak en de belangrijkste trends op het gebied van duurzame energie, de steeds goedkopere zonnestroom, de rol van informatica, de rol van lokale initiatieven en de bronnen van CO2 en andere broeikasgassen.

Art den Boer van stichting Kennemer Energie gaf uitleg over de postcoderoos-regeling, de oprichting van een coöperatie en de taken van een coöperatie.

Michiel van Borkum vertelde over de technische mogelijkheden van de installatie op de HK. Tot slot vertelde Michel een en ander over opbrengsten en ingeschatte kosten van de installatie.

Volgende stap

De Werkgroep Gebouwen van Stichting Haarlemmer Kweektuin zal zo spoedig mogelijk kandidaatleden voor de kerngroep bij elkaar roepen om samen een basis leggen voor het opzetten van de coöperatie. Kennemer Energie is tegelijkertijd bezig om met de gemeente Haarlem – eigenaar van het kassencomplex – om invulling te geven aan de dakovereenkomst en het programma van eisen.

© Copyright 2018 Kennemer Energie