juli 2017

Grote opkomst informatieavond zonnestroomdak Haarlemmer Kweektuin

Bijna 50 geïnteresseerden kwamen woensdag 5 juli af op de informatieavond over de realisatie van een collectief zonnedak in de Haarlemmer Kweektuin. Stichting Haarlemmer Kweektuin heeft samen met Kennemer Energie een plan ontwikkeld om een deel van de kassen en het gebouw van NME te voorzien van circa 400 panelen. De verwachting is dat uiteindelijk zo’n 50 huishoudens die woonachtig zijn postcodegebied 2023 en de aangrenzende postcodes (2024, 2022, 2021, 2011, 2013, 2015, 2051, 2061) energie kunnen afnemen van het zonnedak.

Programma

Doel van de bijeenkomst was om buurtbewoners te informeren over de mogelijkheden om in de Haarlemmer Kweektuin groene stroom op te wekken voor buurtbewoners en de stappen die nodig zijn om dit te organiseren via een op te richten coöperatie. Tweede doel is om buurtbewoners te interesseren om actief te worden bij het opstarten van de coöperatie.

Jos Blom (lid werkgroep en werkzaam bij Alliander) gaf een inleiding over de noodzaak en de belangrijkste trends op het gebied van duurzame energie, de steeds goedkopere zonnestroom, de rol van informatica, de rol van lokale initiatieven en de bronnen van CO2 en andere broeikasgassen.

Art den Boer van stichting Kennemer Energie gaf uitleg over de postcoderoos-regeling, de oprichting van een coöperatie en de taken van een coöperatie.

Michiel van Borkum vertelde over de technische mogelijkheden van de installatie op de HK. Tot slot vertelde Michel een en ander over opbrengsten en ingeschatte kosten van de installatie.

Volgende stap

De Werkgroep Gebouwen van Stichting Haarlemmer Kweektuin zal zo spoedig mogelijk kandidaatleden voor de kerngroep bij elkaar roepen om samen een basis leggen voor het opzetten van de coöperatie. Kennemer Energie is tegelijkertijd bezig om met de gemeente Haarlem – eigenaar van het kassencomplex – om invulling te geven aan de dakovereenkomst en het programma van eisen.

150.000 euro extra subsidie voor zonnestroom op maatschappelijk vastgoed

De provincie Noord-Holland stelt 150.000 euro beschikbaar voor zonnestroominstallaties op maatschappelijk vastgoed. Dit zijn gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang of zorg. 

Al eerder verleende de provincie subsidies voor 156 zonnestroomprojecten. Zonne-energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het aandeel duurzame energie. Zeker in Noord-Holland. Noord-Holland heeft de meeste zonuren van Nederland en een relatief sterke zoninstraling.

Grote vraag

De subsidieregeling Zonnestroom Maatschappelijk Vastgoed werd in 2015 gestart met het ter beschikking stellen van een bedrag van € 2.086.450,- voor zonnestroominstallaties op maatschappelijk vastgoed. Er was grote vraag naar deze subsidie waarmee zonnepanelen worden geplaatst en eind 2016 was het subsidiebedrag verdeeld onder 156 projecten. Gedeputeerde Staten (GS) hebben daarom besloten tot een eenmalige verhoging van €150.000.

Weten of u voor uw dak gebruik kunt maken van deze interessante regeling? Neem dan even contact op met Kennemer Energie.

Kennemer Energie deelnemer SPARK Social Enterprise Innovation Accelerator Programme

Hoe zorg je ervoor dat je als sociaal maatschappelijke onderneming innovatie kunt inzetten om je impact verder te vergroten? Om op die vraag antwoord te krijgen is Kennemer Energie afgelopen juni gestart aan het SPARK Social Enterprise Innovation Accelerator Programme. Samen met 40 andere maatschappelijk betrokken ondernemingen uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk werd een leerreis gemaakt naar Brighton. Het totale programma met workshops, trainingen, kennissessies en coaching zal meer dan een jaar in beslag nemen.

Kennis uitwisselen

Vanuit Nederland doen naast Kennemer Energie o.a. Dienst4Dienst, De Wereldkeuken, Zeeboederij IJmond, Buro Fondsenwerving en Buurtcoöperatie Garenkokerskwartier mee. Tijdens de SPARK Safari bezochten zij met andere ondernemers tal van social Enterprises in West-Sussex, werden en bijeenkomsten en trainingen bijgewoond en was er volop ruimte om kennis uit te wisselen. Voor Kennemer Energie was het uitwisselen van ervaringen met Brighton Energy, dat zich in Zuid Engeland bezig houdt met de realisatie van collectieve zon, zeer waardevol.

Ook meedoen?

De deelnemers aan SPARK zullen het komend jaar verder worden ondersteund door experts die helpen bij de groei van de organisatie. Vanuit Nederland wordt het SPARK Social Enterprise Innovation Accelerator Programme gecoördineerd vanuit de Stadsgarage. Voor de volgende ronde zijn nog een aantal plekken voor sociaal ondernemers beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de stadsgarage.  

Woensdag 5 juli a.s. bijeenkomst zonnestroomdak Haarlemmer Kweektuin

De Stichting Haarlemmer Kweektuin en de gemeente Haarlem willen in de Haarlemmer Kweektuin een grote zonnestroominstallatie aanleggen die zo’n 40 tot 50 huishoudens van schone zelf opgewekte energie kan voorzien. Woensdagavond 5 juli a.s. om 20:00 is er een informatiebijeenkomst.

Bewoners van postcode 2023 en de aangrenzende postcodes (2024, 2022, 2021, 2011, 2013, 2015, 2051, 2061) kunnen deelnemen aan dit project door gezamenlijk te investeren in de installatie en panelen aan te kopen (certificaten).

De deelnemers krijgen duurzame stroom geleverd van hun eigen panelen en hoeven geen energiebelasting te betalen. Het project krijgt de juridische vorm van een buurtcoöperatie. Bij de realisatie krijgt het ondersteuning door Kennemer Energie. Deze organisatie heeft in Haarlem al enkele grote zonne-energie projecten begeleid.

Ook mee doen?

Wil je ook graag samen zonne-energie opwekken, maar heb je geen geschikt dak voor eigen panelen? Het is leuk om dit samen met buurtgenoten te doen die ook interesse hebben in duurzame energie. Kom dan naar de informatieavond in de Haarlemmer Kweektuin. Deze wordt gehouden in het witte NME-gebouw in Haarlemmer Kweektuin aan de Kleverlaan 9. Aanvang 20:00 (inloop 19.45) tot 22:00. Aanmelden kan via zonnestroom@haarlemmerkweektuin.nl

© Copyright 2018 Kennemer Energie